Siirry pääsisältöön

Nä­kö­vam­mais­ten kes­kus­te­lu­ka­na­vien käyt­tö­eh­dot

Tällä sivulla

Yleistä

1. Näkövammaisten keskustelukanavat (jäljempänä palvelu) ovat Näkövammaisten liiton (jäljempänä ylläpitäjä) tarjoama sähköinen alusta näkövammaisten ihmisten vertaistukeen ja tiedottamiseen.

Palvelu koostuu eri aihepiirejä käsittelevistä postituslistoista tai foorumeista (jäljempänä keskustelukanavat). Palvelun käyttö edellyttää henkilökohtaista rekisteröitymistä sekä palvelun käyttöehtojen hyväksymistä. Näkövammaisen käyttäjän on esitettävä ylläpitäjälle selvitys näkövammaisuudesta.

2. Palvelun käytössä on noudatettava Suomen lakia, näitä käyttöehtoja sekä hyviä tapoja.

3. Palvelun käyttöehdoista päättää ylläpitäjä.

Ylläpitäjä nimittää netikettineuvoston, jonka tehtävänä on seurata keskustelukanavilla käyttäytymistä ja luoda linjauksia palvelun käytölle. Netikettineuvoston kokoonpano on julkinen.

Keskustelukanavien netiketti

4. Keskusteluviesti lähetetään sen sisältöä vastaavalle keskustelukanavalle.

5. Viestin sisällöstä vastaa sen kirjoittaja.

Keskusteluviestistä on käytävä ilmi viestin todellinen kirjoittaja. Toisen henkilöllisyyden luvaton käyttö on kiellettyä. Kirjoittaja vastaa itse mahdollisista seurauksista, joita aiheutuu toisen henkilön henkilö- tai muiden tietojen väärinkäyttämisestä.

6. Kiellettyjä ovat:

a) lainvastaiset ja/tai tiettyä henkilöä tai henkilöryhmää loukkaavat viestit, esimerkiksi

 • toisen henkilön kunnian  loukkaaminen  
 • toisen henkilön yksityisyyttä koskevien tietojen levittäminen
 • salassa pidettävien tai arkaluonteisten toista henkilöä koskevien tietojen levittäminen
 • rasistiset  tai jotakin ihmisryhmää halventavat tai syrjivät sekä ihmisarvoa loukkaavat viestit
 • rikokseen tai väkivaltaan yllyttävät tai vihaa lietsovat viestit

b) asiattomat, esimerkiksi kiroilua tai alatyylisiä ilmaisuja sisältävät viestit.

Ylläpitäjällä on oikeus poistaa palvelusta lainvastainen sisältö sekä toimittaa sen tunnistetiedot viranomaisille.

Käytön rajoitukset

7. Keskustelukanavilla ei saa julkaista

 • toisen henkilön kirjoittamaa yksityistä tai luottamuksellista viestiä tai muuta aineistoa, ellei julkaisemiseen ole kirjoittajan lupaa; lupa on mainittava viestissä
 • kirjoitusestossa olevan palvelun käyttäjän viestiä
 • roskapostiksi tai massapostitukseksi katsottavaa aineistoa, jonka ilmeinen tarkoitus on häiritä keskustelukanavan muita käyttäjiä.

Viestin saa lähettää vain yhdelle keskustelukanavalle. Ilmoituksen tai tiedotteen voi kuitenkin lähettää enintään kolmelle kanavalle.

Leikkeet

8. Keskusteluviestien lisäksi palvelun käyttäjä voi lähettää keskustelukanaville leikeviestejä, jotka ovat vain keskustelukanavan näkövammaisten käyttäjien luettavissa.

Tekijänoikeuden suojaamat tekstit lähetetään leikkeenä. Tekijätiedot ja lähde on mainittava viestissä.

Nimettömänä kirjoittaminen

9. Palvelussa on myös keskustelukanavia, joille voi lähettää viestejä nimettömänä.

Keskustelukanavien valvonta

10. Keskustelukanavien netikettiä valvoo ylläpitäjä.

Käyttäjä voi ilmoittaa ylläpitäjälle käyttöehtojen vastaisesta keskustelukanavien käyttämisestä.

Käyttöehtojen rikkomisen seuraamukset

11. Havaittuaan palvelun käyttäjän menetelleen näiden käyttöehtojen vastaisesti ylläpitäjä voi päättää seuraavista seuraamuksista:

 • henkilökohtainen huomautus
 • enintään yhden kuukauden mittainen kirjoitusesto keskustelukanavilla
 • käyttäjää kuultuaan enintään vuoden mittainen kirjoitusesto keskustelukanavilla.

Ylläpitäjän päätökset pannaan täytäntöön välittömästi.

Ylläpitäjä voi poistaa palvelun käyttöoikeuden toistuvasti näiden käyttöehtojen vastaisesti toimineelta käyttäjältä. Päätöksen käyttöoikeuden poistamisesta tekee netikettineuvosto käyttäjää kuultuaan. Käyttäjä voi hakea palvelun käyttöoikeutta uudelleen netikettineuvostolta aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua käyttöoikeuden poistamisesta.

Jos nimettömänä kirjoittava henkilö toimii näiden käyttöehtojen vastaisesti siten, että toiminnasta voi seurata käyttäjän oikeuksien rajoittaminen, ylläpitäjä voi purkaa nimettömyyden. Nimettömyyden purkupäätöksestä ilmoitetaan asianomaiselle.

Voimaantulo

Nämä käyttöehdot on hyväksytty Näkövammaisten liitto ry:n  hallituksen päätöksellä 8.11.2018. Ehdot ovat tulleet voimaan 1.12.2018.