Siirry pääsisältöön

Lausunnot

Tältä sivulta löydät Näkövammaisten liiton antamat lausunnot, kannanotot ja suositukset julkaisupäivämäärän mukaan.
Henkilöllä silmälasit, joiden sangassa pieni laite, jota henkilö painaa kevyesti etusormellaan.

 • Lausunto sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta määräävästä lakiluonnoksesta

  Näkövammaisten liitto on antanut lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta. Olemme pettyneitä siihen, ettei esitys vastaa niihin odotuksiin avustusjärjestelmän joustavoittamisesta, joita monet STEA-avustuksia saaneet järjestöt ovat pyytäneet jo vuosia.

 • Lausunto julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

  Näkövammaisten liitto on antanut lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta.

 • Lausunto yhdenvertaisuuslain osittaisuudistukseen

  Esteettömyyden ja saavutettavuuden epääminen tulee nähdä syrjintänä.

 • Lausunto hallituksen esitykseen vammaispalvelulaista

  Nyt lausuntokierroksella oleva lakiesitys vaatii vielä paljon jatkotyöstämistä. Esitys on osittain sekava, eivätkä pykälät, perustelut ja vaikutusarvioinnit ole riittävän laadukkaasti ja huolellisesti laadittuja. Toivomme valmistelulle lisäaikaa.

 • Lausunto esteettömyysdirektiivin täytäntöönpanoon

  Esteettömyysdirektiivi kattaa laajan skaalan erilaisia esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä asioita. Nostimme lausunnossamme esille mm. sen, että liikenteen esteettömyysvaatimusten on koskettava paitsi kaukoliikennettä, myös kaupunki- ja esikaupunkiliikennettä, sekä sähköisten palvelujen ja matkustustiedon saavutettavuuden lisäksi kalustoa sekä asemarakennuksia ja -laitureita.

 • Lausunto avoimuusrekisterilakiin

  Avoimuusrekisterin tulisi lausuntomme mukaan olla julkinen, käyttäjäystävällinen, saavutettava ja maksuton.

 • Kannanotto: Vammaisjärjestöjen huomioita vammaispalvelulaista

  Esitämme, että ministeriö kiinnittäisi vielä erityistä huomiota muutamiin säädöskokonaisuuksiin. Haluamme varmistaa vammaisten ihmisten välttämättömän huolenpidon toteuttamisen ja itsemääräämisoikeuden turvaamisen.

 • Monikanavarahoituksen purkaminen voi aiheuttaa vakavia ongelmia kuntoutuksen toteutumiseen

  Vetoamme monikanavarahoituksen purkamisen parlamentaariseen työryhmään, jotta kuntoutuspalvelujen järjestämiseen ja rahoitukseen ei tehdä muutoksia. Muutokset voivat heikentää mm. kuntoutuspalvelujen saatavuutta, kuntoutujien oikeuksia ja oikeusturvaa sekä palvelujen valtakunnallista yhdenmukaisuutta.

 • Lausunto kansalliseen lukutaitostrategiaan

  Lukutaitostrategian suuntaviivat ja toimenpiteet ovat mielestämme kannatettavia. Strategian missio, "Lukeva elämäntapa tasa-arvon, sivistyksen ja hyvinvoinnin perustaksi", kiteyttää hyvin lukutaidon merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle. 

 • Lausunto osatyökykyisten työllistymistä tukevaan erityistehtäväyhtiöön liittyvään lakiin

  Työllistymisen lähtökohtana on oltava selkeä ja vammaisen henkilön osallistava työllistymissuunnitelma ja palvelutarpeen arviointi.

 • Lausunto pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaluonnoksesta

  Pelastusalalla on myös sellaisia työtehtäviä, jotka ovat täysin mahdollisia näkövammaisille ihmisille. Lisäksi on muistettava, että pelastusalalla työskentelevä ihminen voi vammautua kesken työuran, jolloin tulee olla osaamista ja tahtoa etsiä työntekijälle uusia työtehtäviä.

 • Lausunto varhaiskasvatuslain muuttamiseen

  Näkövammaisen lapsen tuen tarve on arvioitava yhteistyössä, tarvittaessa esimerkiksi kuntoutusohjaajien ja Näkövammaisten liiton asiantuntijoiden tuella. Muistutamme myös, että varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on oltava riittävä osaaminen.