Intressebevakningsenheten

Vi erbjuder gratis rådgivning och vägledning för personer med synnedsättning och deras närstående i alla åldrar. Det finns 11 intressebevakningsexperter, en intressebevakningsjurist, en socialskyddschef och en sekreterarare inom intressebevakningsenheten.

Intressebevakningsexperterna är experter på social trygghet och tjänster för personer med synnedsättning. Intressebevakningsexperterna ger personliga råd om social trygghet, rehabilitering och tjänster för personer med synnedsättning. De
  • handleder hur ansökningar skall fyllas i
  • bistår vid överklaganden, klagomål eller besvär
  • fungerar som experter på social lagstiftning inom sitt verkamhetsområde
  • följer utvecklingen av viktiga lagar, förordningar och kommunal praxis.
Tjänsterna är avgiftsfria och kräver inte medlemskap i Synskadades förbund rf:s distriktsföreningar.