Dai­sy

Daisy är ett tillgängligt digitalt talboksformat för synskadade och andra läshandikappade. Daisy-boken har en struktur som gör det lätt att förflytta sig mellan olika kapitel. Man kan sätta in bokmärken som är lätta att komma tillbaka till senare. Man kan ändra talhastigheten steglöst medan man lyssnar.

Daisy-spelarna är lätt att använda: vid varje knapptryckning talar en inspelad röst om den ifrågavarande funktionen.  Apparaten fungerar både med batterier och med nätström. Standardapparaterna har stora knappar och de lämpar sig för personer som lyssnar på vanliga talböcker, t.ex. romaner. Det finns också apparater försedda med siffertangenter som möjliggör effektivare bläddring och som passar för lyssnare av läroböcker och facklitteratur. På marknaden finns även bärbara modeller.

Kontaktuppgifter

Vår Daisy-support ger dig råd vid utlåning och användning av Daisy-spelare.

Synskadades förbund
Daisy-spelartjänst
tfn. 09 3960 4040
e-post: daisy@nkl.fi

Daisy-instruktörer:

Helsingfors
Sune Huldin
p. 040 566 8792
huldin.sune(ät)gmail.com

Jakobstad
Per Ole "Pekka" Ekstrand
p. 0400 561 797
pekkav8(ät)hotmail.com