Näkövammaisten liitto ry

Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii Suomessa asiantuntijana näkövammaisuuteen ja näkemiseen liittyvissä asioissa.

Vuonna 2018 Näkövammaisten liitto täyttää 90 v.
Vuoden teema on Yhteistyön voimalla – Näkövammaisten liitto 90 vuotta.