Nä­kö­vam­ma­re­kis­te­rin yh­teys­tie­dot

Näkövammarekisteri toimii Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä Näkövammaisten liitto ry:n tiloissa.

Postiosoite:
Näkövammarekisteri
PL 63
00030 IIRIS
Puhelin: (09) 396 041
Faksi: (09) 3960 4720

Tutkimusluvat, tietosuoja ja tutkimusyhteistyö lääketieteen aloilla sekä yhteydet sairaaloihin ja silmälääkäreihin

Vastaava lääkäri Hannu Uusitalo, LKT, silmätautien erikoislääkäri

Tilastotiedot ja tutkimusyhteistyö muun kuin lääketieteen aloilta

Tutkimuspäällikkö Matti Ojamo, VTM
matti.ojamo@nkl.fi

Lomake- ja muun materiaalin tilaukset ym. käytännön asiat