Tie­toa va­paaeh­tois­lu­ke­mi­ses­ta

Vapaaehtoisten lukijoiden avulla tuotetaan näkövammaisten käyttöön sellaista äänimateriaalia, jota mikään muu taho ei tuota. Tällaisia ovat esimerkiksi alueellisesti tuotetut äänilehdet sekä yksittäisten näkövammaisten opiskeluun, työhön tai harrastuksiin liittyvät aineistot.

Liiton valtakunnallinen vapaaehtoislukupalvelu

Näkövammaisten liiton lukupalvelu palvelee näkövammaisia heidän henkilökohtaisessa tiedontarpeessaan.

  • Luettavaksi voi tuoda tai lähettää esimerkiksi romaaneja, harrastuksiin tai työhön liittyviä artikkeleita, kirjoja tai lehtiä, joita ei mistään muualta saa äänitteenä
  • Näkövammainen asiakas toimittaa luettavan materiaalin lukupalveluun, josta se lähetetään lukijalle.
Lukeminen on kiinnostava ja kehittävä tapa tehdä vapaaehtoistyötä. 

Edellytykset

Vapaaehtoislukijoilta edellytetään hyvää lukutaitoa, normaalia, tervettä ääntä sekä halua välittää tietoa äänellään. Uusille lukupalveluun tuleville lukijoille järjestetään koulutusta yksilöohjauksena aina tarpeen mukaan. Koulutus tapahtuu Iiriksessä.

Lukupalvelussa vapaaehtoislukijat lukevat kotona. Lukijoilta edellytetään omaa tietokonetta, jossa on Windows -käyttöjärjestelmä ja sen hyvää perushallintaa. Lukeminen tapahtuu tietokoneella äänitysohjelman ja kuuloke / mikrofoni -yhdistelmän avulla, jotka lainataan Lukupalvelusta.


Toistaiseksi emme voi rekrytoida uusia vapaaehtoislukijoita, mutta annamme mielellämme  lisätietoa toiminnastamme.

Lisätietoja Markku Vuori p. 050 591 0296 tai markku.vuori@nkl.fi.
Palvelemme ma-pe klo 10-14.

Vapaaehtoislukeminen alueyhdistyksessä

Lukurengastoiminta on Näkövammaisten liiton alueyhdistysten organisoimaa toimintaa, joka sopii säännöllisestä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille.

  • Alueyhdistyksissä tuotetaan äänitteeksi paikallisia sanomalehtiä ja yhdistyksen jäsentiedotteita.
  • Lukurenkaan lukijamäärästä riippuen lukukerta voi osua omalle kohdalle esimerkiksi muutaman viikon välein.
  • Lukukerran pituus vaihtelee; koosteen tekeminen paikallislehdestä vie arviolta kaksi tuntia kerrallaan.