Louis Brail­le 200 vuot­ta -oh­jel­ma­sar­ja

Louis Braille 200 vuotta -ohjelmasarjassa museoamanuenssi Kari Huuskonen keskustelee vieraidensa kanssa Näkövammaismuseossa ranskalaisen sokean koulupojan Louis Braillen 1820-luvulla kehittelemästä pistekirjoitus­järjestelmästä ja sen merkityksestä näkövammaisille.

Louis Braille historiallisena henkilönä ja myyttinä

Ohjelman vieraana on Näkövammaisten Keskusliiton lakimies, näytelmäkirjailija Eero Vartio. Ohjelmassa keskustellaan vartion kirjoittaman näytelmäkäsikirjoituksen "Pimeyden voittoisat pisteet" pohjalta Louis Braillesta sekä historiallisena henkilönä että myyttinä.

Pistekirjoitus Suomessa 1800-luvulla

Ohjelman vieraana on kasvatustieteiden tohtori Aatu Moilanen. Ohjelmassa keskustellaan pistekirjoituksen opetuksesta Suomessa ja kirjoitusjärjestelmän vakiintumisesta ainoaksi sokeain pistekirjoitusjärjestelmäksi 1800-luvun lopulla.

Pistekirjoituksen haasteet tietoyhteiskunnassa

Ohjelman vieraana on Näkövammaisten Keskusliiton tiedonsaantijohtaja Teuvo Heikkonen. Ohjelmassa keskustellaan pistekirjoituksen asemasta ja tulevaisuuden haasteista tietoyhteiskunnassa.

Pistekirjoitus erilaisissa kieliympäristöissä

Ohjelman vieraana on ranskankielen opettaja Eija-Liisa Markkula. Ohjelmassa keskustellaan pistekirjoitusjärjestelmän syntyhistoriasta ja soveltuvuudesta erilaisissa kieliympäristöissä.

Lisätietoa www-sivuillamme