Nor­dis­ka kvin­no­kon­fe­rens 23.-25.9.2016 i Hel­sing­fors

Hjärtligt välkommen!

Hjärtligt välkommen på den Nordiska Kvinnokommitténs konferens i Iiris-centret i Helsingfors!

Konferensens tema är "Den moderna, synskadade kvinnan". Vi behandlar temat ur flera olika synvinklar, bland annat ur en arbetslivs-, kultur- och fritidssynvinkel samt via den synskadade kvinnans olika roller och hur det är att fungera som en självständig synskadad kvinna. Vi får höra anföranden från alla deltagarländer och vi hoppas att de leder till en livlig diskussion!

Anmälning

Vi ber att anmälan görs senast den 31.8 via följande länk: https://www.webropolsurveys.com/S/12ECC665467BDBA0.par. Vi ber att alla deltagare, inklusive ledsagarna, gör sin egen anmälan.

Program

NKK kvinnokonferens 2016

Den moderna, synskadade kvinnan


Tidpunkt: 23.-25.9.2016
Plats: Verksamhets- och servicecentret Iiris, Helsingfors, Finland

PROGRAM

Fredag 23.9.2016

16.00 Ankomst
 
Eftermiddagste

17.00 Konferensen börjar

Välkomstord
Sari Loijas, ordförande, Synskadades förbund r.f.

En hälsning från Finlands synskadade kvinnor
Minna Kejonen, Synskadades förbund r.f.

17.15 Presentationsrunda

17.30 Keynote 1: Hur river du ner dina egna barriäer och barriärer, som andra
            sätter upp för dig?
           Tytti Matsinen,  teol. och tekn. stud., Finland

18.30 Keynote 2: Genus och funktionshinder   
           Harriet Silius, professor, kvinnoforskning, Åbo Akademi
           
19.15 Välkomstmiddag

Lördag 24.9.2016

8.00 Frukost

9.00 Konferensen börjar
       
Tema 1: Den synskadade kvinnan i arbetslivet
               Ordförandeland: Danmark

9.15 Den synskadade kvinnan i arbetslivet - ur flera synvinklar
         Christel Sonne Rasmussen, psykoterapeut, coach, Danmark

9.45 Kommentarer av tre synskadade kvinnor i arbetslivet, i olika slags
         situation och med olika slags 
         arbetsliverfarenhet  
         Tre konferensdeltagare

10.00 Kommentar: Synskadade kvinnors yrkesval
           Taru Tammi, sysselsättningschef, Synskadades förbund

10.15 Diskussion

Tema 2: Den synskadade kvinnans olika roller
               Ordförandeland: Sverige

10.30 Den synskadade unga kvinnan
            Susanna Halme, hist. stud., Finland

10.50 Den synskadade kvinnan som mor
           Margareta Söderlund, Sverige
   
11.10    Den synskadade kvinnan som mor- och farförälder
              Helena Redding, Norway

11.30    Paneldebatt med Susanna, Margaerta och Helena
              Ledare: Marjakaisa Matthíasson, Island

12.15    Lunch

13.15    Motionspass
              Mediyoga med Annika Östling, SRF, Sverige

14.30    Starkare tillsammans – att förena olika jämställdhetsuppfattningar
               med varandra
              Auður Magndís Auðardóttir, aktivist,
              Samtök ´78 verkställande direktör, Island

       
15.15    Eftermiddagste

Tema 3: Kultur och fritid
Ordförandeland: Island

16.00 Visning av videon Vad vill du göra när du blir stor?

16.30 Hur kan kultur och fritid stöda den synskadade kvinnan?
            Eija-Liisa Markkula, ordförande, Kulturförbund för finska
            synskadade, Finland


17.00    Avslutning

Möjlighet till att simma i Iiris-centret och att göra inköp i det närbelägna köpcenter.

19.00    Festmiddag med kulturprogram

Söndag 25.9.2016

8.00    Frukost

9.00    Konferensen börjar

Tema 4: Den självständiga synskadade kvinnan
Ordförandeland: Norge

9.00    Retorik och ledarskap
            Eva Kirkevik, Norway
   
9.30    Kvinnor och teknologi
            Ronja Oja, studerande, Finland

9.50    Diskussion

10.30    Ett dansant aktivitetsprogram
              Koreograf Favela Vera Ortiz
       
11.30    Avslutning

12.00    Lunch

13.00    Grupparbete: Planera ett konkret evenemang baserat på konferensen som kan förverkligas i alla nordiska länder

14.00    Grupprapporter

14.30    Avslutning

              Avskedskaffe

15.30    Hemfärd

Deltagare

Deltagarantalet är max. 7 personer/land inklusive ledsagarna.

Logi och aktiviteter

Logi ordnas på Iiris-centret i en- eller tvåpersoners rum. Iiris-centret i de östra delarna av Helsingfors är ett service- och aktivitetscentrum byggt för de synskadades bruk och centret fungerar samtidigt som verksamhetsställe för Synskadades förbund rf. Iiris är beläget ca 20 km från flygplatsen och ca 10 km från stadscentrum. Under seneftermiddagen på lördag finns det en möjlighet till att simma i Iiris-centret eller så kan man besöka det närbelägna köpcentret. Ytterligare information om Iiris (på engelska): http://nkl.fi/fi/etusivu/iiris/english.

Transport

Det finns ingen gemensam transport från flygplatsen till Iiris. Det kostar ca 45 euro att ta en taksi från flygplatsen till Iiris. 

Addressen till Iiris

Maruddsvägen 74/ Marjaniementie 74, 00930 Helsingfors/Helsinki

Videoprojektet "Vad vill du göra när du blir stor?"

Som en del av konferensprogrammet, ska vi presentera korta videohälsningar från varje deltagande land. Teman i videohälsningen är "Vad vill du göra när du blir stor?". I videon intervjuades synskadade flickor och unga kvinnor. Med videor lyftas fram synskadade flickors och unga kvinnors tankar om sitt eget liv och sin framtid.

Maximilängden på varje lands eget klipp kan vara 5 minuter, men det går också bra att göra en kortare video. Videon kan presentera till exempel 1-2 flickor eller unga kvinnor.

Vi föreslår att ni skickar videon i den form som ni vill att den visas på konferensen. Här i Finland samlar vi alla videoklipp till en videofil, men vi editerar inte de enskilda klippen.

Det är frivilligt att editera (till exempel klippa ihop) era videoklipp. Ett program som det går att editera videoklipp med är Windows Movie Maker. Videon som filmas med en iPad eller en iPhone kan editeras med applikationen iMovie. På Google Play hittar man editeringsapplikationer för Android-telefoner. Det går också att editera videon som privata videon i YouTube. En vanlig kamera med video är tillräckligt.

Här i Finland har vi intervjuat en 17-årig och en 24-årig kvinna och vi kommer att sammanställa intervjuerna till en 4-5 minuters video. Vi har använt en Canon systemkamera. Vi klipper bort delar av intervjun med hjälp av Windows Movie Maker programmet.

Intervjufrågor som kan hjälpa att göra videon:

-    Vad vill du berätta om dig själv (namn, åldern, och annat)?
-    Vad vill du göra när du blir stor? Vad drömmar du om? Vad är ditt drömjobb eller vad vill du studera?
-    Finns det något du undrar över din framtid?

På videon kan man tala sitt eget språk. Personen som är minderårig, måste ha lov från sina föräldrar.

Vi hoppas att ni kan ladda upp videoklipp senast den 7.9.2016. Ni kan ladda upp videoklippen hit: https://www.dropbox.com/request/XVpgv5kXCdjfo6WilGbf

Kostnader

Kostnaderna för logi i ett enpersonsrum är 75 euro/natt/person och i ett tvåpersonersrum 47 euro/natt/person. Kostnaderna för maten är totalt 66 euro/person. Övriga kostnader (tolkning, teknik, föreläsararvoden, restaurangpersonal) är ca 500 euro/deltagare ifall man räknar med 35 deltagare. Den slutgiltiga summan beror på det totala antalet deltagare.  Alla kostnader faktureras efter konferensen. Alla deltagare bokar och betalar själv resorna till Helsingfors.

Ytterligare infromation

Petra Kohonen, petra.kohonen@nkl.fi, tel. +358 50 517 4176