Poh­jois­mai­nen yh­teis­työ

Viiden pohjoismaan näkövammaisjärjestöt ovat kaikki vahvoja kansallisia toimijoita. Niillä kaikilla on pitkä kokemus näkövammaisten ihmisten oikeuksien puolesta tehtävästä vaikutustyöstä ja viestinnästä. Suomen, Norjan ja Islannin liitot ovat myös merkittäviä tukipalvelujen (kuntoutus, tiedonhallinta) tuottajia. Ruotsissa ja Tanskassa tukipalveluiden toteutus on paljolti eri viranomaisten tehtävä. Kaikissa pohjoismaissa yhteiskunnan osuus järjestöjen toiminnan rahoittajana on merkittävä.

Kongressi joka toinen vuosi

Pohjoismaiden näkövammaisten liittojen puheenjohtajat muodostavat yhteistyötoimikunnan (Nordisk Samarbetskomitte), joka kokoontuu pari kertaa vuodessa vaihtamaan ajankohtaisia kuulumisia ja luomaan yhteistä näkemystä puolustaakseen pohjoismaista hyvinvointimallia ja vahvaa kansalaisyhteiskuntaa. Joka toinen vuosi järjestöjen johtoa kokoontuu Pohjoismaiseen laajennettuun kongressiin, jossa käsitellään jotakin ajankohtaiseksi koettua asiaa. Vuoden 2011 teemana oli kuntoutus ja seuraavan kongressin aiheena on erityisryhmiin kuuluvien näkövammaisten, esimerkiksi maahanmuuttajien asema.

Yhteistyötoimikunnalla on kaksi alatoimikuntaa. Pohjoismainen naistoimikunta käsittelee tasa-arvokysymyksiä ja järjestää säännöllisesti Pohjoismaisen naiskongressin. Pohjoismaisessa kehitysyhteistyötoimikunnassa vaihdetaan ajatuksia järjestöjen kehitysyhteistyön kokemuksista ja luodaan yhteistä näkemystä kehityspoliittisissa kysymyksissä. Viime aikoina näkövammaisten lasten ja nuorten asemasta on keskusteltu erillisessä lapsityöryhmässä. Näkövammaisilla nuorilla on oma pohjoismainen järjestönsä, jossa NKL on tarkkailijana.