Kan­sain­vä­li­nen työ

Näkövammaisten aseman parantamiseksi ovat eri maiden toimijat vaihtaneet tietoa ja kokemuksia jo 1800-luvulta alkaen. Ulkomaisten esimerkkien innostamina Suomeen on aikanaan perustettu sokeain koulu, aloitettu kirjojen jäljentäminen pistekirjoitukselle ja käynnistetty opaskoirien kouluttaminen.

Pohjoismaiden näkövammaisten järjestöt alkoivat pitää säännöllisesti yhteyttä jo ennen toista maailmansotaa. Vuosikymmenten mittaan yhteydet ovat laajentuneet Euroopan ja koko maailman näkövammaisjärjestöjen välisiksi.

NKL tekee edelleen paljon yhteistyötä pohjoismaiden ja muiden naapurimaiden näkövammaisjärjestöjen kanssa. NKL on Euroopan Sokeain Unionin (EBU) jäsen ja liitto seuraa aktiivisesti yhdessä muiden EU-jäsenmaiden näkövammaisjärjestöjen kansa Euroopan Unionin toimintaa. Liitto on myös Maailman Sokeain Unionin (WBU) ja kansainvälisen näkövammaisten opetusalan järjestön ICEVI:n jäsen.
Kaupunkimaisema Ecuadorissa. Taustalla vuoristoa ja etualalla autoja.

Yhteistyötä on tehty muun muassa Ecuadorin vuoristoisissa maisemissa.

Kaikille mahdollisuus kuntoutukseen, opiskeluun ja tiedonsaantiin

NKL on pitkään kantanut vastuuta kehitysmaiden näkövammaisten aseman parantamiseksi harjoittamalla kehitysyhteistyötä Ecuadorissa ja Etiopiassa. Aiemmin hanketoimintaa oli myös Sambiassa, Namibiassa ja Palestiinassa.

Kehityshankkeiden tavoitteena on kehittää kohdemaiden näkövammaisten mahdollisuuksia kuntoutukseen, opiskeluun ja tiedonsaantiin. WBU:n periaatteiden mukaisesti haluamme vahvistaa kumppanimaiden omien näkövammaisjärjestöjen toimintaa.

NKL:n kehitysyhteistyö on osa Vammaiskumppanuus ry:n hallinnoimaa Vammaiskumppanuusohjelmaa, jonka perustana on YK:n Vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen periaatteiden toteuttaminen.

Kansainvälinen yksikkö

NKL:n kansainvälisiä suhteita ja kehitysyhteistyötä hoitaa kansainvälinen yksikkö. Sen työntekijät osallistuvat kansainvälisiin kokouksiin, kongresseihin ja tapahtumiin sekä isännöivät Palvelu- ja toimintakeskus Iirikseen tehtäviä vierailuja. Yksikkö välittää näkövammaisalan tietoa kaikille sitä tarvitseville ja avustaa kansainvälisten kontaktien solmimisessa.

Yksikössä työskentelevät kansainvälisten asioiden koordinaattori Sonja Ronkainen ja kääntäjä/assistentti Raisa Ticklén.

Monilla NKL:n yksiköillä, mm. Opaskoirakoulu, AVIRIS ja Tiedonsaantipalvelut, on kiinteät kontaktit vastaaviin toimijoihin ulkomailla.