Apu­ra­ho­ja

Apurahoja näkövammaisille sekä näkövammaistyötä ja -tutkimusta tekeville myöntävät ainakin:

Lisätietoja verkkosivuillamme