Pistenäyttö.

Saavutettavuus ja esteettömyys

Käytämme usein saavutettavuus ja esteettömyys -termejä tarkoittamaan samoja asioita. EU:n saavutettavuusdirektiivin tultua voimaan on kuitenkin Suomessa vakiintunut käytäntö, jonka mukaan puhumme saavutettavuudesta kun tarkoitamme verkkopalveluita, sovelluksia ja julkaisuja. Rakennetun ympäristön elementteihin, opasteisiin ja kyltteihin sekä laitteiden fyysisiin ominaisuuksiin viitatessa puhumme esteettömyydestä.

Molempiin termeihin liittyy läheisesti myös helppokäyttöisyyden käsite.

Saavutettavat ja esteettömät ratkaisut auttavat eri tavoin toimintarajoitteisia henkilöitä. Toimintarajoite ei tarkoita vain eri vammaisryhmien henkilöiden vaikeuksia käyttää laitteita, palveluita tai sovelluksia. Rajoite voi olla myös väliaikainen. Useimmat meistä ovat ainakin jossakin vaiheessa elämäänsä jollain tavoin toimintarajoitteisia.
 
Suomi on ratifioidessaan vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen sitoutunut mm. parantamaan palvelujen esteettömyyttä sekä edistämään internetin saavutettavuutta vammaisille henkilöille.

YK:n yleissopimuksessa myös määrätään, että tuotteet, ympäristöt, ohjelmat ja palvelut olisi suunniteltava sellaisiksi, että kaikki ihmiset voivat käyttää niitä mahdollisimman laajasti ilman mukautuksia tai erikoissuunnittelua. Tällainen kaikille sopiva suunnittelu ei kuitenkaan saa sulkea pois tiettyjen vammaisten henkilöiden ryhmien mahdollisesti tarvitsemia apuvälineitä.

Tästä osiosta löydät lisätietoja:

Jos kaipaat asiantuntija-apua liittyen tämän osion asioihin, niin löydät yhteystiedot Asiantuntija-apua -sivulta.

Ajankohtaista