Saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vi

Vuoden 2016 loppupuolella tuli voimaan EU-direktiivi (2016/2102), jossa säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavuttavuudelle asetettavista minimitason vaatimuksista sekä saavutettavuuden toteutumisen valvonnan keinoista.

Saavutettavuusdirektiivillä halutaan taata ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa. Saavutettavuusdirektiivin tavoitteena on:
  • edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa
  • luoda yhdenmukaiset minimitason vaatimukset julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavutettavuudelle
  • parantaa digitaalisten palveluiden laatua.
Suomessa saavutettavuusdirektiivin kansallinen toimeenpano kuuluu valtiovarainministeriön vastuulle.

Lisätietoja, linkit avautuvat uuteen ikkunaan