Saavutettavuus huomioitu -auditointitapa

Saavutettavuus huomioitu -leiman myöntäminen päättyi 23.9.2018. Jo myönnetyt leimat ovat edelleen voimassa. Myönnetty leima on voimassa enintään kolme vuotta sen myöntämisestä.

Verkkosivuston saavutettavuuden arviointia varten sen tärkeimmät ja tyypillisimmät käyttötapaukset tunnistetaan. Verkkosivuston toiminta arvioidaan näiltä osin, havaitut ongelmat kirjataan ylös, priorisoidaan neliportaisella asteikolla ja laaditaan suunnitelma korjaustoimenpiteistä.

Saavutettavuus huomioitu -auditointikriteeristö perustuu kansainvälisiin verkkosisällön saavutettavuusohjeisiin (WCAG 2.0), joita on täydennetty kognitiivisen saavutettavuuden kriteereillä.

Auditoinnin läpäisy edellyttää
  • prioriteetiltaan erittäin tärkeät ja tärkeät ongelmat on korjattu
  • prioriteetiltaan Kohtalaiset ongelmat on oletusarvoisesti korjattu tai käyty ulkopuolisen arvioijan kanssa keskustelu, miksi niitä ei korjata.
  • jos vähäisiksi luokiteltuja ongelmia on runsaasti, niitä on vähennetty merkittävästi
  • sivustolta tai mobiilisovelluksesta löytyy helposti palautekanava saavutettavuushaasteiden raportoimiseksi
Korjaamattomat ongelmat ilmoitetaan verkkosivulla, johon Saavutettavuus huomioitu -leimakuvake linkittyy. Sivulla kerrotaan myös toimenpiteet, joihin palvelun tarjoaja ryhtyy tilanteen kohentamiseksi tai perustelut, mikäli prioriteetiltaan kohtalaisen tai vähäisen ongelman korjaaminen ei ole mahdollista.

Sivuston tai mobiilisovelluksen saavutettavuudesta kerätään käyttäjäpalautetta, joka huomioidaan sen jatkokehityksessä mahdollisuuksien mukaan.

Saavutettavuus huomioitu -auditointitapaa  ja -kriteeristöä kehittää ohjausryhmä, jossa on edustettuina
  • verkkopalveluiden saavutettavuuden kehittäjiä ja arvioijia
  • toimintarajoitteisten käyttäjien tarpeiden asiantuntijoita sekä
  • saavutettavuutta edistäviä julkisia tahoja.