Au­di­toin­nin te­ki­jät

Saavutettavuus huomioitu -leiman myöntäminen päättyi 23.9.2018. Jo myönnetyt leimat ovat edelleen voimassa. Myönnetty leima on voimassa enintään kolme vuotta sen myöntämisestä.

Vaatimukset auditoinnin tekijöille

Auditoinnit on suorittanut Saavutettavuus huomioitu -leiman ohjausryhmän hyväksymä toimija, joka on täyttänyt vähintään yhden seuraavista vaatimuksista:
  • Yrityksellä on oltava vähintään kolme referenssiä saavutettavuusarvioinnin suorittamisesta viimeisen kolmen/viiden vuoden ajalta.
  • Auditoinnin suorittavalla asiantuntijalla on oltava vähintään kolme referenssiä saavutettavuusarvioinnin suorittamisesta viimeisen kolmen/viiden vuoden ajalta.
  • Jokin muu vahva näyttö ammattitaidosta (esim. koulutus tai tutkinto).

Leiman auktorisoidut auditoijat

Linkit avautuvat uuteen ikkunaan.