Saa­vu­tet­ta­vuus huo­mioi­tu

Saavutettavuus huomioitu -leiman myöntäminen päättyi 23.9.2018. Jo myönnetyt leimat ovat edelleen voimassa. Myönnetty leima on voimassa enintään kolme vuotta sen myöntämisestä.

Päätöksen taustalla on saavutettavuusdirektiivin voimaantulo. Direktiivin saavutettavuusvaatimukset koskevat lähtökohtaisesti soveltamisalaan kuuluvia verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia kokonaisuudessaan, kun taas Saavutettavuus huomioitu -leiman saamiseksi on riittänyt, että sivuston tärkeimmät käyttötapaukset läpäisevät leiman arviointikriteerit.

Leiman saaneiden sivustojen saavutettavuudessa saattaa olla puutteita suhteessa direktiivin vaatimuksiin varsinkin, jos sivusto on laaja ja leiman arvioinnissa on tarkasteltu vain pientä osaa käyttötapauksista. Myöskään leiman vaatimukset eivät vastaa täysin direktiiviä.

Saavutettavuus huomioitu -leima.

Saavutettavuus huomioitu -auditoinnissa selvitetään, täyttävätkö verkkopalvelun tärkeimmät käyttötapaukset auditointikriteerien vaatimukset. Vaikka saavutettavuus ja käytettävyys nivoutuvat toisiinsa, saavutettavuuden arviointi ei korvaa käytettävyyden arviointia tai testausta.

Auditoinnin etuja ovat mm.
  • tilaaja saa raportin sivuston tai mobiilisovelluksen tämän hetkisestä saavutettavuudesta
  • tilaaja saa konkreettisia ohjeita verkkosivuston tai mobiilisovelluksen kehittämiseksi
  • tilaajalla on jatkossa keino viestiä sitoutumisestaan saavutettavuuteen

Saavutettavuus huomioitu -auditointi ja saavutettavuusdirektiivi

Saavutettavuus huomioitu -auditointi tukee verkkosivuston tai mobiilisovelluksen kehittämistä vastaamaan saavutettavuusdirektiivin (EU) 2016/2102 vaatimuksia mutta ei ole osa tulevan lainsäädännön edellyttämää valvontaa.

Saavutettavuusdirektiivin vaatimukset koskevat lähtökohtaisesti soveltamisalaan kuuluvia verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia kokonaisuudessaan, kun taas Saavutettavuus huomioitu -auditointi rajoittuu tärkeimpiin käyttötapauksiin. Auditointi tarjoaa myös lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle jääville palveluntarjoajille työkalun verkkopalveluidensa saavutettavuuden kehittämiseen.

Saavutettavuus huomioitu -leima

Saavutettavuus huomioitu -leiman myöntäminen päättyi 23.9.2018. Jo myönnetyt leimat ovat edelleen voimassa. Myönnetty leima on voimassa enintään kolme vuotta sen myöntämisestä.

Hyväksytyn Saavutettavuus huomioitu -auditoinnin perusteella verkkosivustolle tai mobiilisovellukselle on myönnetty Saavutettavuus huomioitu -leima. Se viestittää verkkopalvelua tuottavan organisaation sitoutumisesta saavutettavuuteen. Saavutettavuus huomioitu -leima on voimassa kolme vuotta, jonka jälkeen sivusto tai sovellus on arvioitava uudelleen, mikäli se ei ole säilynyt muutoksitta. Tällä varmistetaan, etteivät saavutettavat ratkaisut ole rapautuneet sivuston tai sovelluksen ylläpidon yhteydessä tai jääneet jälkeen teknisestä kehityksestä.

Näkövammaisten liitto ylläpitää auditointiraporttien perusteella luetteloa Saavutettavuus huomioitu -leiman saaneista verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista.