Kau­pun­kien verk­ko­si­vu­jen es­teet­tö­myys­tes­taus 2016

Annanpura Oy toteutti kevään 2016 aikana Näkövammaisten liiton toimeksiannosta esteettömyystutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää Suomen kuntien verkkosivustojen esteettömyyden ja helppokäyttöisyyden tilanne.

Tutkimuksen kohteeksi valittiin Näkövammaisten liiton 14 alueyhdistyksen keskuskunnat, minkä ansiosta otos edustaa kooltaan erilaisia kaupunkeja maan eri puolilta hyvin.

Kullekin sivustolle suoritettiin esteettömyyskatsaus, jossa sivujen esteettömyyttä ja helppokäyttöisyyttä arvioidaan 25 keskeisen saavutettavuuteen vaikuttavan tekijän avulla. Tutkimuksen kriteerit perustuvat kansainväliseen WCAG 2.0 –esteettömyysstandardiin sekä vammaisjärjestöjen laatimiin ohjeistuksiin verkkosivustojen saavutettavuudesta. 

Lisätietoja käytetystä testausympäristöstä ja testauskriteereista löytyy Esteettömyyskatsauksen testausympäristö ja testauskriteerit -sivulta, linkki alla.

Kaikilla sivustoilla suuria puutteita

Jokaisen tutkitun sivuston kohdalla havaittiin merkittäviä esteettömyyteen liittyviä ongelmia. Yksikään kaupungeista ei yltänyt erinomaiseen tai hyvään yleisarvosanaan, ja kolme sivustoa sai matalimman yleisarvion. 

Käytännössä kaikilla tutkituilla sivustoilla toimiminen on erittäin hankalaa ja osin mahdotonta muun muassa näkövammaisille, kognitiivisista ongelmista kärsiville sekä ikääntyneille kansalaisille. 

Tyypillisimpiä ongelmia olivat navigointiin käytettävien valikoiden esteellinen toteutus sekä informaation liian suuri määrä yksittäisellä sivulla. Erityisesti etusivulla oleva sisällön ja toiminnallisuuksien runsaus tekee sivulla toimimisen hyvin hankalaksi useille käyttäjille.

Lisäksi tutkimusten mukaan vain kolmasosa sivustolla vierailijoista käy palvelun etusivulla, joten sen sisältämän informaation määrää voitaisiin hyvin vähentää ja keskittyä sisällön ja palveluiden helppoon löydettävyyteen yksittäisiltä sivuilta esimerkiksi hakukoneiden kautta. 

Yleisarvosanat

Asteikko: erinomainen / hyvä / keskinkertainen / välttävä / heikko

Helsinki: keskinkertainen
Kajaani: keskinkertainen
Lahti: keskinkertainen
Oulu: keskinkertainen
Pori: keskinkertainen
Tampere: keskinkertainen
Joensuu: välttävä
Jyväskylä: välttävä
Kouvola: välttävä
Kuopio: välttävä
Mikkeli: välttävä
Rovaniemi: heikko
Seinäjoki: heikko
Turku: heikko

Tarkemmat tiedot havainnoista ja tuloksista löytyvät alla olevien linkkien kautta, jotka vievät kaupunkikohtaisille sivuille. Kaupunkikohtaisilta sivuilta löytyy myös kyseisen kaupungin raportti pdf-muodossa.

Saavutettavuusdirektiivi velvoittaa myös kuntia

Pitkään EU:ssa valmisteilla ollut julkisen sektorin verkkopalvelujen saavutettavuusdirektiivin sisällöstä sovittiin toukokuun 2016 alussa. Direktiivi tulee koskemaan myös kuntien verkkosivustoja ja niillä tarjottavia palveluja. Direktiivin pohjana on kansainvälisen WCAG 2.0 – esteettömyysstandardin AA-taso.
 
Tehdyn tutkimuksen perusteella kaikilla 14 kaupungilla on runsaasti kehitettävää direktiivin vaatimusten täyttämiseksi. Esteettömyyden ja helppokäyttöisyyden huomiointi tulee siksi ottaa mahdollisimman pian osaksi kunnan verkkopalvelujen kehitysprosessia. Alkaen sivuston määrittelystä aina kehitysvaiheen aikaiseen testaukseen ja julkaistavan palvelun esteettömyyden varmistamiseen asti.

Esteettömyyskatsaukset myös Kansallismuseon ja lippu.fi -sivustoille

Neljäntoista kaupungin lisäksi Annanpura Oy toteutti myös esteettömyyskatsaukset Kansallismuseon ja lippu.fi -sivuston verkkosivustoille.

Kansallismuseon yleisarvosana oli hyvä ja lippu.fi -palvelun yleisarvosana oli heikko.

Lisätietoja verkkosivustojen esteettömyydestä

Lisätietoja esteettömyyteen liittyvissä kysymyksissä:
 
Kimmo Sääskilahti
Esteettömyysasiantuntija
Annanpura Oy

E-mail: kimmo.saaskilahti(at)annanpura.fi

Puhelin 050 4485232