iOS-järjestelmän VoiceOverilla testaaminen

Saavutettavuus- ja käytettävyystestaus kannattaa teettää aina asiantuntijalla. Hän tuntee aihepiirin laajasti ja hallitsee erilaiset apuvälinetekniikat. Saavutettavuus on paljon muutakin kuin teknistä toimivuutta. Mitä varhaisemmassa vaiheessa konsultoit ja teet yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa, sitä vaivattomammin pääset hyvään lopputulokseen.

On kuitenkin hyödyllistä kokeilla itse työn edetessä, toimiiko valitut ratkaisut myös ruudunlukuohjelmalla. Tämä iOS-järjestelmän VoiceOver-ruudunlukijan käyttöä ohjeistava teksti on kirjoitettu avuksi itsesuoritettavaan testaamiseen työkaluksi sovellusten kehittäjille ja verkkopalveluiden parissa työskenteleville.

Mikä VoiceOver on?

VoiceOver on iOS-laitteissa oleva ruudunlukuohjelma, joka mahdollistaa kosketusnäytöllisen laitteen käytön ilman näköä. Se tulkitsee näytöllä näkyviä elementtejä ja kertoo ne koneäänisenä puheena. VoiceOverin käynnistäminen muuttaa ohjauseleitä siten, että näyttöä voi tutkia sormea liuúttamalla ilman, että kosketus heti aktivoi jonkun toiminnon.

VoiceOver voi olla hyvä apukeino, kun haluat kokeilla, oletko tehnyt oikean suuntaisia ratkaisuja sovelluskehityksessä tai verkkopalveluissa. Itse suoritettu testi ei korvaa asiantuntijatestausta, mutta saat selvitettyä, oletko oikealla tiellä.

VoiceOverin käynnistäminen ja sulkeminen

Testausta helpottaa VoiceOverin käynnistäminen ja sulkeminen Koti-painikkeen kolmoispainalluksella. Tämä määritellään kohdasta Asetukset / Yleiset / Käyttöapu / Käyttöapu-oikotie ja sieltä valitaan "VoiceOver". Muutoin VO käynnistetään ja suljetaan kohdasta Asetukset / Yleiset / Käyttöapu / VoiceOver.

Virtuaalinen Roottorivalikko

VoiceOverin joitakin asetuksia on valmiiksi asetettu niin sanottuun Roottorivalikkoon. Kun VoiceOver on käynnissä, näytöllä tehtävä kahden sormen säätimen pyöräytystä muistuttava ele selaa Roottorin valintoja. Kunkin asetuksen vaihtoehtoja saa selattua yhden sormen pystysuorilla pyyhkäisyillä. Viimeksi puhuttu vaihtoehto jää voimaan.

Roottorista voit säätää muun muassa puheen nopeutta. Sieltä valitaan myös lukeeko VoiceOver näytöllä olevaa tekstiä yhden sormen pyyhkäisyeleellä riveittäin, sanoittain vai merkeittäin.

Roottorin valinnat ovat osittain tilannekohtaisia. Verkkosivuilla voit Roottorista esimerkiksi valita pyyhkäisyeleillä luettavaksi linkit tai otsikot. Roottoriin voidaan asettaa sovelluskohtaisia toimintoja. Esimerkiksi Mail-sovelluksessa yhden sormen pystysuorilla pyyhkäisyillä voi valita viestilistassa yksittäisiin viesteihin kohdistettavia toimia kuten esimerkiksi liputus tai viestin poisto.

Ohjauseleitä

VoiceOverin ohjaamiseen on runsaasti eleitä. Tässä muutamia, joilla pääsee tutkimaan näytön sisältöä.

VoiceOverin ollessa käytössä pystyt tutkimaan esillä olevaa sisältöä kuljettamalla sormea näytön pinnalla. Valinta tehdään yhden sormen kaksoisnapautuksella.

Yhden sormen vaakasuora pyyhkäisy oikealle tai vasemmalle selaa näytön elementtejä eteen- ja taaksepäin. Roottorivalinta vaikuttaa siihen, mihin elementtiin selaaminen kohdistuu.

Kolmella sormella pyyhkäisy ylös, alas, vasemmalle tai oikealle vierittää näytön sisältöä haluttuun suuntaan näyttö kerrallaan.

Tekstiä voi lukea aktiivisesta kohdasta eteenpäin sisällön loppuun pyyhkäisemällä kahdella sormella alaspäin. Sama ele ylöspäin tehtynä siirtää fokuksen näytön yläreunaan.

Puhe mykistetään kahden sormen napautuksella. Näytön peittävä näyttöverho asetetaan päälle ja otetaan pois päältä kolmen sormen kolmoisnapautuksella.

Kirjoittaminen VoiceOverilla

Virtuaalinäppäimistöllä kirjoittamisen tapaa voi muuttaa VoiceOverin asetuksista. Oletusasetuksella liuutat sormea näppäimistöllä, kunnes löydät haluamasi kirjaimen. Pysäytä sormi ja pidä paikallaan. Tee valinta viereisen sormen napautuksella.

Mikäli asetuksista valitaan Kirjoitustyyliksi vaihtoehto Kosketuskirjoitus, haluttu kirjain valitaan nostamalla sormi näytöltä.

Näin voit testata VoiceOverin avulla verkkosivustoa tai sovellusta

Tutki sovelluksesi tai verkkosivusi eri elementit. Kuuntele, mitä VoiceOver kertoo käyttäjälle. Pyri miettimään, mitkä toiminnot käyttäjä käy läpi.

Kokeile verkkosivulla ja sovelluksissa VoiceOverin avulla ainakin seuraavia:

1. Navigointi otsikoittain: Valitse Roottorista selaustavaksi Otsikot. Testaa pystysuorilla yhden sormen pyyhkäisyillä lukeeko VoiceOver otsikot, onko hierarkia looginen ja siirtyykö fokus oikeassa järjestyksessä.

2. Linkit: Valitse Roottorista Linkit. Selaa pystysuorilla yhden sormen pyyhkäisyillä ja seuraa, liikkuuko fokus oikeassa järjestyksessä. Kuuntele, mitä VoiceOver kertoo linkin nimeksi. Testaa linkin toimivuus: avautuuko kaksoisnapautuksella? Kiinnitä huomiota siihen, onko sivulla kuvia, jotka on määritelty linkeiksi: mitä VoiceOver lukee linkin nimeksi?

3. Leipäteksti: Aseta Roottorista selaustavaksi rivit ja sitten sanat. Kokeile lukemista vaakasuorilla pyyhkäisyillä. Sujuuko jatkuva luku tekemällä ohjausele kahdella sormella ylhäältä alaspäin?

4. Lomakkeet: Jos sivulla on lomakekenttiä, liiku pyyhkäisyeleillä kentästä toiseen. Kuuntele, kertooko voiceOver, mitä kuhunkin tekstikenttään pitäisi kirjoittaa. Pystytkö kirjoittamaan lomakekenttää aksoisnapautettuasi? Ovatko jotkut kentät pakollisia, saatko siitä tiedon VoiceOverilta? Pystytkö valitsemaan lomakekenttiin liittyvät painikkeet esimerkiksi Etsi tai Lähetä kaksoisnapautuksella? Saatko tiedon tapahtuneesta virheestä/onnistumisesta?

5. Valikot: Jos verkkosivulla tai sovelluksessa on valikoita, saatko avattua ne VoiceOverin avulla? Pystytkö selaamaan vaihtoehtoja ja tekemään haluamasi valinnan?

6. Grafiikka: mitä VoiceOver lukee graafisista elementeistä, kuvista, kaavioista jne? Puhuuko ruudunlukija sellaista, mitä ei tarvitse tai ei pitäisi?

7. Toimintapainikkeet: Lukeeko ruudunlukuohjelma sen, mitä toimintapainikkeessa visuaalisesti on tai mikä tieto käyttäjän on saatava? Saatko tehtyä kaikki tarvittavat tehtävät painikkeista kaksoisnapauttamalla?