Android-laitteiden TalkBack-ruudunlukuohjelmalla testaaminen

Saavutettavuus- ja käytettävyystestaus kannattaa teettää aina asiantuntijalla. Hän tuntee aihepiirin laajasti ja hallitsee erilaiset apuvälinetekniikat. Saavutettavuus on paljon muutakin kuin teknistä toimivuutta. Mitä varhaisemmassa vaiheessa konsultoit ja teet yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa, sitä vaivattomammin pääset hyvään lopputulokseen.

Sekä iOS- että Android-laitteissa on valmiina käyttöönotettaviksi erilaisia esteettömyysasetuksia. Niiden avulla mahdollistetaan kosketusnäytöllisen laitteen käyttöä esimerkiksi näkövammaisille.

Android-laitteissa oleva ruudunlukuohjelma on nimeltään TalkBack. Jotta kosketusnäytöllisen laitteen tutkiminen ilman näköä on mahdollista, muuttaa ruudunlukuohjelmaohjauseleitä siten, ettei näytön koskettaminen heti aktivoi jotakin toimintaa vaan näytön sisältämiä elementtejä ja tekstejä voi kuunnella sormea näytön pinnalla liuúttamalla.

Ruudunlukuohjelmat ovat monipuolisia ja niiden tehokas hyödyntäminen vaatii käyttäjältään perehtymistä. Muutamalla perustoiminnolla pystyy tekemään kuitenkin suuntaa antavan tarkistuksen ja hyödyntämään ruudunlukuohjelman käyttöä osana kehitys- tai ylläpitotyötä.

TalkBackin käynnistäminen ja sulkeminen

Käynnistät ja suljet TalkBack-ruudunlukuohjelman kohdasta Asetukset / Esteettömyys (Helppokäyttöisyys)/ TalkBack.

Ohjauseleitä

TalkBackin ohjaamiseen on runsaasti eleitä ja asetuksia. Näillä peruseleillä voi kuitenkin jo tehdä paljon.

TalkBackin ollessa käytössä pystyy tutkimaan esillä olevaa sisältöä kuljettamalla sormea näytön pinnalla. Valinta tai toiminnon aktivointi tapahtuu napauttamalla yhdellä sormella kaksi kertaa peräkkäin.

Yhden sormen vaakasuora pyyhkäisy oikealle tai vasemmalle selaa näytön elementtejä eteen- ja taaksepäin. Yhden sormen pystysuuntainen pyyhkäisy ylös tai alas vaikuttaa siihen, mihin elementtiin selaaminen kohdistuu.

Kahdella sormella pyyhkäisy ylös, alas, vasemmalle tai oikealle vierittää näytön sisältöä haluttuun suuntaan.

Tekstiä voi lukea aktiivisesta kohdasta eteenpäin sisällön loppuun valitsemalla yleisestä kontekstivalikosta kohdan "Lue seuraavasta kohteesta alkaen". Avaat yleisen kontekstivalikon kulmaeleellä alas ja oikealle eli pyyhkäise yhdellä sormella yhtäjaksoisesti alas ja sitten oikealle.

Puhe mykistetään viemällä käsi lähestymisanturin eteen.

Kirjoittaminen virtuaalinäppäimistöllä tehdään siten, että liu’utat sormea näppäimistöllä halutun kirjaimen tai merkin päälle, pysäytät sormen ja nosta se näytöltä.

Vinkkejä sovelluksen tai sivuston testaamiseen TalkBackin avulla

Käynnistä TalkBack. Tutki sovelluksesi tai verkkosivusi eri elementit sormea näytöllä liu´uttaen. Kuuntele, mitä TalkBack kertoo niistä. Toimi kuten sovelluksen tai verkkosivuston käyttäjä - löydätkö helposti tärkeät kohdat, ovatko ne hallittavissa ja ymmärrettävissä?

Kokeile ainakin näitä:

1. Navigointi otsikoittain

Valitse pystysuuntaisilla yhden sormen pyyhkäisyillä selaustavaksi Otsikot ja merkit. Testaa vaakasuorilla yhden sormen pyyhkäisyillä, lukeeko TalkBack otsikot, onko hierarkia looginen ja siirtyykö fokus oikeassa järjestyksessä.

2. Linkit

Valitse pystysuorilla yhden sormen pyyhkäisyillä selaustavaksi Linkit. Selaa sisältöä vaakasuorilla yhden sormen pyyhkäisyillä ja varmista, että aktiivinen kohta etenee oikeassa järjestyksessä. Kuuntele, mitä TalkBack kertoo linkin nimeksi. Testaa linkin toimivuus: avautuuko kaksoisnapautuksella?

Onko sivulla kuvia, jotka on määritelty linkeiksi? Jos kuva on linkki, mitä TalkBack lukee linkin nimeksi? Onko helppo ymmärtää, mihin linkki johtaa? Avautuuko kaksoisnapautuksella?

3. Leipäteksti

Aseta selaustavaksi rivit ja sitten sanat. Kokeile lukemista vaakasuorilla pyyhkäisyillä. Toimiiko jatkuva luku sujuvasti ja oikeassa järjestyksessä, kun valitset yleisestä kontekstivalikosta "Lue seuraavasta kohteesta"?

4. Ladattavat sisällöt

Jos verkkosivulla on ladattavia tai katseltavia tiedostoja, onnistuuko ladattavien tiedostojen avaaminen TalkBackia käyttäen? Kerrotaanko tiedoston muoto tai se, että tiedosto avautuu uuteen ikkunaan?

5. Lomakkeet ja käyttäjän saama palaute

Jos sivulla on lomakekenttiä, liiku pyyhkäisyeleillä kentästä toiseen. Kuuntele, kertooko TalkBack, mitä kuhunkin tekstikenttään pitäisi kirjoittaa. Pystytkö kirjoittamaan lomakekenttään kaksoisnapautettuasi? Ovatko jotkut kentät pakollisia, saatko siitä tiedon TalkBackilta? Pystytkö valitsemaan lomakekenttiin liittyvät painikkeet esimerkiksi Etsi tai Lähetä kaksoisnapautuksella? Saatko tiedon tapahtuneesta virheestä tai onnistumisesta?

6. Valikot

Jos verkkosivulla tai sovelluksessa on valikoita, saatko avattua ne TalkBackin avulla? Pystytkö selaamaan vaihtoehtoja ja tekemään haluamasi valinnan?

7. Grafiikka ja kuvat

Mitä TalkBack lukee graafisista elementeistä kuten kuvista ja kaavioista? Puhuuko ruudunlukija sellaista, mitä ei tarvitse tai ei pitäisi? Jääkö jotain oleellista kuvien sisällöstä kertomatta?.

8. Toimintapainikkeet: Lukeeko ruudunlukuohjelma sen, mitä toimintapainikkeessa visuaalisesti on nähtävissä? Saatko tehtyä kaikki tarvittavat tehtävät painikkeista kaksoisnapauttamalla?