Saa­vu­tet­ta­van pdf-tie­dos­ton luo­mi­nen Ado­be In­De­sig­nil­la

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten Adoben InDesign CS6 -ohjelmalla saa tehtyä näkövammaisten ruudunlukuohjelmalla saavutettavan pdf-tiedoston.

Tekstikerros, fontit ja värit

Jos PDF on rakenteeltaan vain "kuva" eikä se sisällä tekstikerrosta, näkövammaisten apuvälineet eivät pysty lukemaan sen sisältöä. Tekstikerroksen toimivuuden voi testata maalaamalla pätkän tekstiä, kopioimalla sen leikepöydälle (control + c) ja sitten katsomalla, mitä liittämistoiminto (control + v) tuo esimerkiksi Muistioon tai Word-asiakirjaan. Jos tekstiä ei leikepöydältä kopioidu, ei tiedostossa ole tekstikerrosta. Leikepöydän kautta liitetty teksti näyttää myös sen, missä järjestyksessä apuväline saa tekstiä luettavakseen.

Jotta PDF olisi mahdollisimman helppokäyttöinen, pitää siinä olla tekstikerroksen lisäksi merkittynä hierarkinen rakenne ja tyyleillä merkityt otsikot. Rakenteen merkitsemisellä varmistetaan, että esim. ruudunlukuohjelmat pystyisivät lukemaan elementit oikeassa järjestyksessä. Visuaalisella informaatiolla pitää olla tekstivastineet.

Huomioi myös muut erityisryhmien jäsenet ja heikkonäköiset käyttäjät. Käytä helppolukuista kirjasintyyliä ja riittäviä kontrasteja. Vältä hyvin pientä tekstikokoa. Huolehdi siitä, että eri elementit erottuvat toisistaan ja niiden sijoittelu on sellainen, että samaan kokonaisuuteen kuuluvat tekstit, otsikot ja kuvat on helppo mieltää yhteenkuuluviksi.

Nimiöi tekstielementit

Käytä teksteissä johdonmukaisesti kappaletyylejä (paragraph styles). Jokaiselle kappaletyylille määritellään nimiö (export tag): paragraph (p) tai jonkin tasoinen otsikko (H1, H2, H3...). Kun kappaletyylejä käytetään johdonmukaisesti läpi taiton, kaikki merkityksellinen tekstisisältö tulee nimiöityä, ja ruudunlukuohjelmilla pystyy navigoimaan rakennetta.

Nimiöt määritellään kappaletyylien asetuksissa. Kappaletyylit > Kappaletyyliasetukset > Vie nimiöinti > PDF. Nimiö valitaan alasvetovalikosta.

Huolehdi että otsikkotyylit ovat hierarkisessa järjestyksessä eli ykköstason otsikkoa seuraa kakkostason otsikko eikä esimerkiksi nelostason otsikko. Jos lehdessä on palstoja, palstan nimi, esimerkiksi "Pääkirjoitus", on aina H1. Pääkirjoituksen tmv. otsikko on H2. Lehtijutun otsikko on H1, kainalojutun otsikko H2, jne. Väliotsikkoja ei tarvitse merkitä otsikkotasoilla.

Paragraphiksi (p) merkitään kaikki merkityksellinen teksti, joka ei ole otsikko, siis leipätekstin lisäksi ingressit, kuvatekstit jne.

Merkitse listat ja luettelot kappaletyyleissä listaksi. Tämä tehdään kohdassa Kappaletyylit > Luettelomerkit ja numerointi > Luettelotyyppi > Luettelomerkit tai Numerot.

Jos taitossa on sisällön kannalta merkityksettömiä tekstielementtejä (esim. nostot), ne voidaan nimiöidä kappaletyyleissä artefaktiksi (artifact), jolloin ruudunlukuohjelmat voivat ohittaa ne merkityksettöminä.

Luomasi tyylit ovat käytettävissä myöhemmin uudelleen, kun teet uuden taittotiedoston vanhan pohjalta.

Järjestä artikkelit

Artikkelit (Articles) -välilehdellä järjestellään lehden jutut loogiseen järjestykseen. Tämä merkitty järjestys vaikuttaa siihen, missä järjestyksessä apuvälineet saavat PDF:n sisällön. Kaikki lehden merkityksellinen sisältö on oltava mukana, jotta apuvälineohjelma lukee ne. Välilehdellä ei ole sisältöä, jos teet tämän ensimmäisen kerran. Artikkelien järjestys ei vaikuta sivun ulkoasuun. Artikkelit-välilehti löytyy Ikkuna-välilehdeltä.

Artikkelit-välilehdelle lisätään sisältöä joko raahamalla siihen tekstikehyksiä, kuvia ja objekteja tai valitsemalla lisättävät kohteet mustalla nuolella ja painamalla +-ikonia välilehden alareunassa. Ctrl-nappia pohjassa pitämällä voi valita kerrallaan useita kohteita. Lisäämisen jälkeen artikkelien järjestystä voi muuttaa raahaamalla. Voit järjestää sisältöä artikkeleiksi taitosta riippumatta. Tarkista, että kuvat ovat niihin liittyvien artikkeleiden kohdalla.

Kirjoita kuvien alt-tekstit

Jos kuva tai graafinen elementti ei ole pelkästään koristekuva vaan siinä on lukijalle tarkoitettua tietoa, sille pitää kirjoittaa alt-teksti eli vaihtoehtoinen kuvaus. Valitse kuva mustalla nuolella ja mene kohtaan Objekti > Objektin vientiasetukset > Vaihtoehtoinen teksti. Vaihtoehtoinen tekstilähde -alasvetovalikosta valitaan Mukautettu. Kuvateksti kirjoitetaan alla olevaan kenttään. Alt-teksti voi olla esimerkiksi "Koira makoilemassa punaisen pedin päällä". Pelkkä "koira" ei ole kovinkaan informatiivinen.

Elementit, jotka ovat koristekuvioita, viivoja tmv. vailla merkitystä, merkataan artefaktiksi: Objekti > Objektin vientiasetukset > Nimiöity PDF. Valitse Käytä nimiötä -alasvetovalikosta Artefakti.

Tallenna vuorovaikutteinen pdf

Kun tyylit on merkitty, artikkelit järjestetty ja graafiset elementit kuvailtu, tallennetaan tiedosto PDF-muotoon valitsemalla Tiedosto > Vie. Tallenna muotoon Adobe PDF (vuorovaikutteinen). Aukeavaan Vie vuorovaikutteisessa PDF-muodossa -tallennusikkunaan ei tarvitse tehdä muutoksia. (Tarkista, että valittuna ovat Luo nimiöity PDF ja Käytä rakennetta sarkainjärjestykseen -kohdat.)

Kieliasetus ja metatiedot Adobe Acrobatissa

Jotta PDF:n kielitieto ja sen sisältämät metatiedot saadaan merkittyä, pitää pdf-tiedosto avata vielä Adobe Acrobat X Prolla tai tätä uudemmalla ohjelmalla.

Avaa Tiedosto > Ominaisuudet. Dokumentin ominaisuudet -ikkunan Kuvaus-välilehdelle kirjoitetaan tiedoston otsikko (esim. Näkövammaisten Airut 13/2016). Avainsanat-kohtaan kirjoitetaan sanoja, joilla dokumentin halutaan löytyvän, jos dokumentti julkaistaan netissä. Lisäasetukset-välilehdeltä Lukuasetukset-kohdasta valitaan Kieli-alasvetovalikosta suomi. Painetaan ok ja tallennetaan tiedosto.

Testaa lopputulos

Luodun pdf:n saavutettavuuden voi testata Adobe Acrobatin omalla testillä. Valitse Näytä > Työkalut > Käytettävyys. Valitse täysi tarkistus. Testi merkkaa dokumentin ongelmakohdat. Acrobat DC:llä pystyy myös korjaamaan ongelmakohtia

Verkosta löytyy ilmainen testiohjelma PAC 2.0.
http://www.access-for-all.ch/en/pdf-lab/pdf-accessibility-checker-pac.html

Testaa myös itse, miten luomasi pdf toimii ruudunlukuohjelmalla. Netistä voi ladata ilmaisen Windows-ympäristössä toimivan NVDA-ruudunlukuohjelman, jolla on hyvä kokeilla, miten näkövammaisen apuväline lukee dokumenttia.

Lisätietoa

Linkit avautuvat uuteen ikkunaan.