Saa­vu­tet­ta­via säh­köi­siä jul­kai­su­ja nä­kö­vam­mai­sil­le

Näkövammaisten liiton Luetus-palvelu välittää yhteistyössä kustantajien kanssa lehtiä ja oppaita näkövammaisille sopivissa jakelumuodoissa. Palvelussa on tällä hetkellä lähes 50 sanomalehteä, kymmeniä aikakauslehtiä, tuhansia e-kirjoja sekä erilaisia oppaita, luetteloita ja ohjeita. Luetus-palvelu perustuu tekijänoikeuslain 17. pykälään, jonka perusteella voidaan valmistaa julkaisuja näkövammaisille soveltuvaan jakelumuotoon.

Luetus-palvelun asiakkaaksi pääsee sokea tai heikkonäköinen henkilö, jonka näkövamman haitta-aste on vähintään 50 %. Asiakas todentaa näkövammansa lääkärinlausunnolla. Luetus-palvelu käynnistyi jo 1990-luvun alkupuolella. Palvelu on parantanut merkittävästi näkövammaisten tiedonsaantimahdollisuuksia. Luetus-palveluiden käyttöoikeus on tällä hetkellä noin 2500 henkilöllä. Suurin osa palvelun tuotantokustannuksista katetaan Sosiaali- ja terveysministeriön avustuksella Veikkausvarojen tuotoilla. Julkaisut ovat pääasiassa tilaajille maksuttomia.

Miten näkövammainen henkilö lukee lehtiä?

Näkövammainen henkilö voi lukea lehtiä erillisen lukulaitteen (Daisy-soittimen), tietokoneen tai mobiililaitteen avulla. Lukulaitteessa tai palvelimella oleva koneääni muuntaa tekstin kuunneltavaksi koneääneksi. Pistekirjoituksen käyttäjät voivat lukea tekstin tietokoneeseen liitetyllä pistekirjoitusnäytöllä. Julkaisun selailu onnistuu helposti sekä erillisellä lukulaitteella että tietokoneissa ja mobiililaitteissa käytettävillä lukusovelluksilla.

Sähköisten julkaisujen jakelu näkövammaisille lukijoille tapahtuu Näkövammaisten liiton verkkopalvelun kautta. Palveluun on käyttöoikeus vain sen käyttöehdot hyväksyneillä rekisteröidyillä asiakkailla. Lisäksi välitämme cdr-levyille tallennettuja äänijulkaisuja asiakkaille, joilla ei ole Internet-yhteyttä. Seuraamme julkaisujen käyttöä ja huolehdimme palvelun tietoturvasta.

Miten saavutettava e-julkaisu tuotetaan?

Kustantajat toimittavat usein ilmestyvien lehtien aineistot Luetus-palveluun ajastettuina tiedostosiirtoina. Harvemmin ilmestyvien lehtien aineistot toimitetaan useimmiten sähköpostitse. Lehtiaineistojen muoto vaihteleee Word-asiakirjoista Indesign- ja xml-muotoihin ja pdf-tiedostoihin.

Muunnosprosessi on sitä helpompi, mitä tarkemmin tekstiaineisto sisältää painetun lehden loogisen rakenteen (osastot ja otsikot). Automaattiseen muunnosprosessiin soveltuvat esimerkiksi EPUB-standardin tukema DTBook xml-muoto ja otsikkotyylejä sisältävät Word- tai RTF-dokumentit, jotka sisältävät lehden tekstiaineiston kokonaisuudessaan. Aineistoon ei kannata sisällyttää graafisia elementtejä, joista ei ole irrotettavissa tekstiä, koska jakelumuodot eivät sisällä grafiikkaa.

Jos kustantajan toimittama aineisto ei sisällä julkaisun rakennetta, se lisätään jälkikäteen Luetus-palvelun tuotantoprosessissa selaamisen mahdollistamiseksi. Lopuksi rakenteen sisältävä aineisto muunnetaan jakelumuotoon, joita ovat Näkövammaisten liiton oma ns. Luetus-muoto sekä näkövammaisille tuotetuissa digitaalisissa äänikirjoissa käytetyt Daisy- ja Epub-muodot. Luetus-palvelun kautta välitetään vain julkaisun tekstit ilman julkaisun sisältämää kuva-aineistoa.

Sanomalehdet muunnetaan kustantajan toimittamasta aineistosta jakelumuotoon automaattisesti. Aikakauslehtiä joudutaan useimmiten muokkaamaan käsityönä. Näin varmistamme julkaisujen loogisen rakenteen pysymisen mahdollisimman samana kuin painetussa lehdessä.

Lisätietoja