Saa­vu­tet­ta­vat do­ku­men­tit ja jul­kai­sut

Näkövammainen voi lukea sähköisiä julkaisuja, jos ne on tuotettu sellaisessa sähköisessä muodossa, että niitä voi lukea apuvälineohjelmien avulla.

Saavutettavia sähköisiä muotoja on useita. Nämä samat tiedostomuodot voivat kuitenkin olla myös saavuttamattomia, mikäli niiden kirjoitusvaiheessa tai niitä tallennettaessa ei osata huomioida saavutettavuutta. Pdf-tiedosto on hyvä esimerkki tällaisesta dokumenttimuodosta. Pdf voidaan tallentaa pelkkänä kuvana, jolloin apuvälineohjelma ei pysty lainkaan tulkitsemaan sen sisältöä. Parhaimmillaan pdf-tiedosto on kuin rakenteinen verkkosivu, jota näkövammainen voi navigoida ja lukea apuvälineensä avulla.

Heikkonäköinen pystyy useimmiten lukemaan myös painettuja julkaisuja ja dokumentteja optisia apuvälineitä hyödyntäen. Heikkonäköistä helpottaa, kun painetun tekstin ulkoasussa on otettu huomioon kirjasimeen, kontrasteihin ja rakenteeseen liittyviä asioita.

Sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset lukevat kirjoja ja julkaisuja myös pistekirjoituksella. Julkisissa tiloissa olevat pistemerkinnät kylteissä ja opasteissa auttavat heitä myös liikkumaan ja asioinnissa.