Oh­jaa­vat ma­te­riaa­lit

Ohjaavana materiaalina voidaan käyttää opaslaattoja, koholla olevia listoja tai muuta tuntoaistin avulla havaittavaa materiaalia. Myös valaistus voi näyttää kulkusuunnan.

Ohjaavien materiaalien tarkoituksena on osoittaa vaaralliset paikat ja näyttää jalankulkijalle turvallinen reitti tiettyyn kohteeseen, kuten rakennuksen sisäänkäynnille, hissin ovelle tai kadun ylityskohtaan.
Ohjaavien elementtien tulee erottua selvästi muusta pintamateriaalista sekä värinsä että kohokuviointinsa puolesta.

Lattiamerkinnät kulkuväylillä

Näkövammaisten liikkumista helpottavat opastavat materiaalit ja merkinnät lattiapinnoissa. Esimerkiksi pitkä voimakasvärinen raita tai hyvin paikallaan pysyvä ja tummuuskontrastina erottuva käytävänmatto sisääntulolta infotiskin suuntaan johdattaa heikkonäköisiä henkilöitä ja muitakin kävijöitä.

Toisaalta hämäävät kuvioinnit tai voimakkaiden värien ja pintamateriaalien käyttö voivat johtaa näkövammaisen henkilön harhaan. Esimerkiksi poikkiraidoitus voi antaa vaikutelman portaista ja muu voimakas kuviointi (esim. sakkiruudutus) voi heikentää tilan hahmottamista. Voimakkaita materiaalikontrastejakin voi erehtyä luulemaan ohjaaviksi raidoiksi, vaikkeivät ne todellisuudessa ohjaisi mihinkään. Parhaimmillaan väri- ja materiaalikontrasteilla luodaan esteettinen kokonaisuus, joka samalla johdattaa. Tilojen ollessa selkeitä ja helposti hahmotettavia selviydytään vähemmillä opasteilla ja opastavilla materiaaleilla.

Valkoisella kepillä ja jalkapohjan alla tunnettavat materiaalierot toimivat opastavana lattiamerkintänä sokeille henkilölle. Karkeampi laatta kulkureitillä tai metallilista ovat selkeitä reittimerkintöjä. Parhaimmillaan tähän yhdistyy vielä värikontrasti muun lattiamateriaalin kanssa.


Iiris-keskuksen pääkäytävä

Käytävällä ohjaavana materiaalina on käytetty karkeaa, tummuuskontrastina muusta pintamateriaalista erottuvaa laattaa. Myös katossa oleva yhtenäinen valaisinlinja ohjaa kulkusuuntaa. Kuva: Iiris-keskus.

Nainen seuraa ohjausraitaa valkoisella kepillä

Kampin ohjaava kohoraita koostuu sauvamaisista metallikuvioista, jotka voi tuntea valkoisen kepin lisäksi jalkapohjan alla. Joidenkin käyttäjien mielestä valkoisella kepillä olisi helpompi seurata yhtenäistä raitaa, sillä keppi saattaa välillä mennä sauvamaisten kuvioiden välistä. Kuva: Kampin kauppakeskus.

Ohjaava metallilista lattiassa hissin oven edustalla

Lattiaan asennettu yhtenäinen ohjausraita johdattaa valkoista keppiä käyttävän henkilön hissin tilauspainikkeen kohdalle. Kuva: Iiris-keskus

Sairaalaympäristössä käytettävät värikoodiraidat lattiassa eivät palvele heikkonäköisiä henkilöitä, joilla silmän värienerottelukyky on monesti voimakkaasti huonontunut. Parasta on, jos esimerkiksi sairaalan silmäklinikan tiloihin opastuksessa käytetään lattiapinnoitteen päälle kiinnitettävää metallilistaa.

Opaslaatat

Ohjaava laatta

Sauvamaisella kuviolla varustettu laatta osoittaa kulkusuunnan esimerkiksi aukiota ylitettäessä. Suuntaa antavia laattoja käytetään osoittamaan reittiä, jos alueella ei ole muuta tuntoaistin havaittavaa pintamateriaalia. Sijoituspaikkoja ovat esimerkiksi terminaalit ja suuret julkiset rakennukset.

Jotta ohjaavaa reittiä voi seurata, tulee sen olla mahdollisimman yhtäjaksoinen. Sen tulee johdattaa selkeästi kohteeseen, kuten sisäänkäynnin luokse tai hissin kutsunapin eteen. Ovella se ohjaa oven painikkeen kohdalle. Ohjaavan kuvioinnin tulee olla mieluiten koholla, jolloin sitä on helppo seurata valkoisella kepillä. Urat täyttyvät helposti roskista, jolloin niitä voi olla vaikea tunnistaa.


Huomiolaatta

Kuva portaiden yläpäästä otettuna.

Helsingissä Kampin keskuksen ulkotiloissa portaasta varoittaa nastalaatta; itse porras on vaikeasti hahmotettava, kun askelmissa ei ole kontrastia.Ohjaavat merkinnät kulkuväylillä ulkona

Kuva Siilitien metroaseman pihalta.

Helsingissä Siilitien metroasemalla ulko-ohjauksessa hissille on käytetty luonnonkiveä.

Kuva miehestä ja opaskoirasta.

Ohjaava laatta on tehty uritetusta graniitista, joka kestää hyvin ulko-olosuhteissa (Suomen graniitti Oy). Esteri - esteettömyystuotteiden näyttelyalue, Lasten liikennekaupunki, Helsinki, Helsinki kaikille -projekti

Lisätietoa muilla www-sivuilla