Lin­ja-au­to

Yleisin joukkoliikenneväline taajama-alueilla on paikallisbussi. Näkövammaisille bussin käytössä on vielä paljon ongelmia. Oikean pysäkin löytäminen voi olla vaikeaa. Kaikki bussit eivät pysähdy kaikilla pysäkeillä. Sokea joutuu opettelemaan etukäteen oikean pysäkin sijainnin. Hän ei voi käyttää busseja yhtä vapaasti kuin näkevät, jotka voivat valita pysäkin riippuen siitä, mitä bussia he ovat pysäyttämässä.

Kuvassa Viikin tiedepuiston aikataulunäyttö, joka on sijoitettu heijastavan lasin taakse

Korkealla ja heijastavan lasin taakse sijoitettujen aikataulunäyttöjen lukeminen on heikkonäköisille hankalaa.

 Heikkonäköiselle voi olla vaikeaa saada selvää pysäkillä aikatauluista ja reiteistä. Aikataulut ovat katoksellisen pysäkin takaseinässä kiiltävän lasin takana ja vailla kohdevalaistusta. Lasin takana oleva reittikartta on myös normaalinäköisille tarkoitettu ja siten heikkonäköisten ulottumattomissa. Jotkut heikosti näkevät kykenevät häikäisemättömissä valaistusolosuhteissa lukemaan keskustan joillekin pysäkeille ilmestyneitä valaistuja näyttölaitteita, joista saa tiedon bussin saapumisajasta pysäkille. Käytössä on myös pysäkin katonrajaan asennettuja valaisemattomia näyttölaitteita, joiden heikon kontrastin takia niistä ei saa selvää edes kiikarin avulla. Saattaa käydä hyvinkin niin, että yrittäessä lukea näyttölaitetta kiikarilla, bussi ajaa pysäkin ohi.

Bussin näyttölaite, jossa ei ole taustavaloa

Valaisemattomasta ja kontrastittomasta näyttölaitteesta ei saa selvää heikolla näöllä.

Näkövammaiselle oikean bussin pysäyttäminen voi olla hyvinkin hankalaa. Liikkuvan bussin pysäyttäminen onnistuu sokealta erillisen pysäytyskyltin avulla. Kyltissä on sen bussi numero, jonka halutaan pysähtyvän. Heikkonäköiset käyttävät joko pysäytyskylttiä tai katsovat kiikarille oikeaa autoa. Kiikarilla bussin tähystely vaati melko paljon harjoitusta, jotta tunnistaminen tapahtuisi riittävän aikaisin bussi pysäyttämiseksi. Pimeinä vuoden- tai vuorokaudenaikoina kiikarin valovoima ei riitä bussien tunnistamiseen, jolloin on turvauduttava pysäyttämiskylttiin tai pyydettävä apua mahdollisilta muilta pysäkillä olijoilta. Usein pysäkillä ei kuitenkaan ole ketään muuta. Lisäksi valaisemattomalla pysäkillä kuljettajan voi olla vaikeaa havaita näkövammaisen pysäytyskylttiä.

Hämärä pysäkki, jossa bussin pysäyttäminen on hankalaa

Pysäköidyt autot estävät näkyvyyden ja reaktioaikaa bussin pysäyttämiseen on vähän. Muun liikenteen äänet vaikeuttavat bussin tunnistamista ajoissa kuulon avulla. Heikkonäköinen ei voi kuvan tilanteessa käyttää kiikaria, koska hän joutuisi menemään ajoradalle saadakseen bussintarpeeksi ajoissa näkökenttään.

Aurinko häikäisee ja vaikeuttaa bussin havaitsemista

Päivällä häikäistyminen voi vaikeuttaa bussin näkemistä.

Bussin pysäyttämisessä voidaan käyttää apuvälineenä numerokylttiä.

Nainen ja opaskoira ovat bussin näkövammaispaikalla

Busseissa on edessä kuljettajan hytin takana näkövammaiselle ja mahdolliselle opaskoiralle tarkoitettu paikka. Täydessä bussissa voi olla vaikeaa päästä näkövammaisen paikalle tai se voi olla jo toisen näkövammaisen käytössä. Väkijoukossa on hankalaa löytää nopeasti tukitanko. Bussit lähtevät heti pysäkiltä liikkeelle. Kuljettajan ajotyylistä riippuen tukitangon löytäminen voi olla hyvinkin kiireistä.

Liikkuvassa bussissa tukitanko on löydettävä nopeasti.

Täyteen bussin nouseminen voi olla näkövammaiselle stressaavaa. Bussin lähtiessä heti liikkeelle, tukitankoa on vaikea löytää riittävän nopeasti ja näkövammaisen paikka on usein muiden käytössä. Paikan vapautumista odotellessa voi joutua tasapainoilenmaan liikkuvassa bussissa.

Bussi pysäkkinäyttö, jossa selkeä kontrasti.

Joissakin uusissa busseissa on pysäkkinäyttö näkövammaisen paikan yläpuolella. Jos näköä riittää, pystyy pysähdyspaikkoja seuraamaan näytöltä. auttaisi, jos näyttölaitteita olisi useampia, esim. yksi katsekorkeudella näkövammaisen paikalla, ja yksi keskisillalla. Paras ratkaisu näkövammaisille ja monille muille kaupunkia tuntemattomille olisi automaattiset pysäkkikuulutukset.

Bussin pysäkkinäyttö, jota mahdollista seurata vaikkapa kiikarin avulla

Kiikarin avulla voin seurata bussin etuosa pysäkkinäyttöä.

Maisema näkyy sumuisesti bussin likaisen ikkunan läpi

Normaalinäköinen voi ehkä samaistua heikkonäköisen tilanteeseen katsellessaan likaisesta bussin ikkunasta oikeaa poisjäämispaikkaa synkkänä sateisena päivänä.

Kaupungin valot heijastuvat bussin ikkunan läpi

Kaupungin valot auttavat heikkonäköistä hahmottamaan matkan kulkua pimeällä, jos ympäristö on entuudestaan tuttu.