Tak­si

Taksi

Vammaispalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä kohtuulliset kuljetuspalvelut vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelu käsittää työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista vapaa-ajan matkaa kuukaudessa asuin- ja lähikunnassa sekä tarvittavat saattajapalvelut.

Mies istuu autossa opaskoiran kanssa.

Kuva: Kuljetuspalvelun kyytiin pääsevät myös opaskoirat.

Lähde:

  • Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista. Finlex - Valtion säädöstietopankki.
  • Näkövammaisen palveluopas 2009. Virpi Peltomaa (toim.). Näkövammaisten Keskusliitto ry.