Vuoden 2014 palveluoppaan kansi.

Palvelut näkövammaisille

Mietityttääkö työelämässä tai opiskeluissa pärjääminen? Millaisilla apuvälineillä ja pienillä muutoksilla oman kodin voi tehdä viihtyisäksi? Näkövammaisten liitto tarjoaa neuvoja elämän eri osa-alueille.

Pääosa aineistosta pohjautuu Näkövammaisen palveluoppaaseen, joka päivitetään vuosittain. Kunkin luvun kohdalla on linkki palveluoppaan asianmukaiseen lukuun, jossa samat asiat kerrotaan perinpohjaisesti.

Näkövammaisen palveluopas


Muualla
www-sivuillamme