Yrit­tä­jil­le ja yrit­tä­jyyt­tä har­kit­se­vil­le

Onko sinulla idea tuotteesta tai palvelusta, jolle olisi markkinoilla tarvetta? Oletko pohtinut lisäansiomahdollisuuksia tai yrittäjyyttä?

Kuva, jossa on suurennuslaseja.

Yrityksen käynnistämisvaiheessa henkilökohtaisissa tapaamisissa yrittäjyysneuvojan kanssa keskitytään juuri sinun liikeideaasi ja käydään läpi kysymyksiä, joita on tullut mieleesi yritystä suunnitellessasi. Kartoitamme myös tulevia työolojasi ja näkövammaiselle soveltuvia ratkaisuja työnteon sujumiseksi.

Yrittäjyysneuvonnan asiakkaana saat jatkaa niin kauan kun koet sen tarpeelliseksi ja voit tulla neuvontaan yrityksen perustamisen jälkeenkin. Yritystoiminnassa tähdätään entistä parempaan kannattavuuteen. Saat neuvoja ja ohjausta muun muassa talouden hallintaan, myyntiin ja markkinointiin. Käytössäsi on näkövammaisuuteen liittyvää erityisosaamista. Yrittäjyysneuvojalla on myös yrittäjäkokemusta, joten saat käytännönläheisiä neuvoja yritystoimintaan. Yrittäjyysneuvoja tekee yhteistyötä TE-palveluiden ja Uusyrityskeskusten yritysneuvojien kanssa. Saat myös tietoa yrittäjäkursseista, joita on tarjolla erikseen myös toimiville yrittäjille usealla kielellä.

Yrityksen harkitsemis- ja suunnitteluvaiheessa ideoidaan, mietitään lisäansiomahdollisuuksia ja yrittämisen eri vaihtoehtoja. Olennaista on tarkastella yrittäjältä vaadittavia ominaisuuksia, etsiä ratkaisuja näkövammaisena työskentelyyn ja pohtia yrityksen menestymismahdollisuuksia. Kaikkea tätä alkavan yrittäjän täytyy ottaa huomioon ennen käytännön perustamistoimia.

Yrittäjyysneuvonta on ehdottoman luottamuksellista. Neuvontatapaamiseen on hyvä varata aikaa 1–2 tuntia.
Voit varata neuvonta-ajan, jos esimerkiksi haluat:
  • kartoittaa lisäansiomahdollisuuksia
  • arvioida liikeideaasi
  • käydä läpi liiketoimintasuunnitelmaasi
  • tarvitset apua kannattavuuslaskelmissa
  • haluat tietoa rahoitusmahdollisuuksista
  • tietoa näkövammaisuuteen liittyvistä tukimuodoista ja palveluista
  • yrityksen käynnistämisen käytännön kysymykset askarruttavat

Yrittäjyysneuvoja Jaana Argillander
p. 09 396 04486, 050 596 6736
jaana.argillander(at)nkl.fi

Yrittäjyysneuvoja Hanna Karesjoki
050 4432 265
hanna.karesjoki(at)nkl.fi

Tutustu yrittäjän tietopakettiin