Työ­nan­ta­jil­le

Etsitkö kokeneita osaajia tai nuoria tulevaisuuden tekijöitä? Haluatko tarjota mahdollisuuden työhaluiselle? Haetko vastauksia siihen, kuinka näkövammainen työntekijä voi jatkaa työssään?

Tukitoimia näkövammaisten työssä pärjäämiseksi on olemassa, eivätkä ne vaadi työnantajalta mahdottomia. Yksinkertaisimmillaan tukitoimilla tarkoitetaan työpaikan toimintatapojen järjestämistä, kuten sitä, että työpisteeseen huolehditaan sopiva valaistus.

Työnantaja ei jää yksin, sillä tukitoimiin saa yhteiskunnalta tukea. Tietoa tarjoaa myös Näkövammaisten liiton työelämäpalvelut. 

Yhteiskunnan tuki

 • Palkkatuki. Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla TE-palvelut korvaa työnantajalle osan osatyökykyisen työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista.
 • Henkilökohtainen apu. Vaikeavammainen työntekijä voi hakea itselleen henkilökohtaista apua työhön.
 • Kuljetuspalvelut. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kuljetuspalvelut työpaikan ja kodin välisille matkoille.
 • Työolosuhteiden järjestelytuki. Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle työolosuhteiden järjestelytukea uusiin työvälineisiin, kalusteisiin, muutostöihin työpaikalle tai apuun toiselta työntekijältä.
 • Työkokeilu. Työkokeilussa vammainen henkilö voi arvioida alan tai ammatin sopivuutta itselleen.
 • Kaupunkien omat työllistämistuet. Kunnilla ja kaupungeilla on omia työllistämistukia, joita voidaan kohdistaa osatyökykyisiin.
 • Apuvälineet. Näkövammainen saa vammansa vuoksi työhön tarvitsemansa apuvälineet terveydenhuollosta tai Kelasta.
Lisäksi on tukia, joita myönnetään tarpeen mukaan.

Näkövammaisten liiton maksuttomat työelämäasiantuntijan palvelut

 • Toimimme yhteyshenkilönä työnantajan ja julkisen palvelujärjestelmän toimijoiden välillä. 
 • Tarjoamme tietoa työnantajalle yhteiskunnan tukimuodoista ja palveluista.
 • Tarjoamme työnantajalle tietoa näkövammaisuudesta ja näkövammaisena työskentelystä.
 • Vierailemme mielellämme työpaikalla.
Työllisyysneuvojat palvelevat työnantajia näkövammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä, rekrytöintivaiheessa ja työntekijän näkövammauduttua.

Aikuisiällä tapahtuva näkövammautuminen saattaa johtaa työpaikoilla tilanteisiin, joissa työntekijä ei enää selviydy hänelle annetuista työtehtävistä. Usein tilanteeseen liittyvät pitkittyneet sairauslomat sekä huoli omasta työkyvystä ja toimeentulosta. Meihin voi ottaa yhteyttä jo siinä vaiheessa, kun näkemisen ongelmat alkavat häiritä työn tekemistä. Työtehtäväjärjestelyt ja työympäristön mukauttamisratkaisut usein mahdollistavat työssä jatkamisen näön heikennyttyä. Teemme mielellämme yhteistyötä työnantajien ja työterveyshuollon toimijoiden kanssa.

Faktoja näkövammaisten työllisyydestä

 • Suomessa on noin 10 000 työikäistä näkövammaista. 
 • Näkövammaisista työikäisistä 40 % on työelämässä, kun yleinen työllisyysaste on Suomessa 73 %.
 • Moni näkövammainen työskentelee asiantuntijatehtävissä.
 • Näkövammaisia työskentelee lähes kaikilla aloilla. 
 • Näkövammaisen työkyky voi olla erinomainen, kun työolosuhteissa on tehty tarvittavat mukautukset.

Tutustu työnantajan tietopakettiin