Oh­jei­ta ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian ajal­le

Päivitämme jatkuvasti työelämään ja yrittäjyyteen liittyviä koronaohjeita.

Ohjeita yrittäjille

Tässä koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa yrittäjille tulee haasteita liiketoiminnalle. Voiko YEL-maksuja alentaa? Miten ennakkoveroja saa alennettua? Miten toimitilan vuokranmaksua voisi neuvotella? Voiko yrittäjä saada työttömyyspäivärahaa? Miten oma pankki voi helpottaa esim. lainan maksuja?  Moni asia pyörii mielessä ja onkin tärkeätä käydä läpi liiketoiminnan ja oman talouden kannalta, miten saisi kustannuksia alas. Tässä alla linkkejä koronatilanteeseen yrittäjille. Jos tulee kysyttävää, älä epäröi olla yhteydessä meihin NKL:n työelämäpalvelujen ja muihin NKL:n asiantuntijoihin.

Miten toimit joutuessasi lomautetuksi tai työttömäksi

Tämän hetkisessä koronavirus-tilanteessa lomautukset ja irtisanomiset ovat mahdollisia. Näkövammaisten liiton Työelämäpalvelut on sinua varten myös näissä tilanteissa. Olemme koonneet tähän joitakin keskeisiä linkkejä, joiden avulla löydät tietoa siitä miten sinun tulee toimia eri tilanteissa.
Oma ammattiliittosi tai työttömyyskassasi on taho, joka maksaa sinulle ansioon perustuvaa työttömyyspäivärahaa. Joten mikäli joudut lomautetuksi tai työttömäksi, löydät toimintaohjeita oman ammattiliittosi sivuilta. Jos et kuulu liittoon tai työttömyyskassaan, maksaa Kela sinulle peruspäivärahaa.
Sokean henkilön on mahdollista saada kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke kansaneläkelain 12 pykälän 4 momentin mukaan. Tämän momentin mukainen eläke oikeuttaa ansiosidonnaisiin työttömyysetuuksiin sekä työhallinnon palveluihin. Työttömyysetuudet ovat eläkevähenteisiä eli jos sinulle on myönnetty eläke sokeuden perusteella, se yhteensovitetaan työttömyyspäivärahan kanssa. Myös osatyökyvyttömyyseläke yhteensovitetaan työttömyyspäivärahan kanssa. Jos taas saat vammaistukea, sitä ei yhteensoviteta. Eli saat työttömyysetuuden täysimääräisenä ja vammaistuen määrä säilyy ennallaan.
Tällä hetkellä hallitus suunnittelee muutoksia työttömyysturvaan, esimerkiksi karenssin poistoon ja työssäoloehdon keventämiseen. Nämä muutokset eivät kuitenkaan ole vielä voimassa.
Myös monien ammattiliittojen ja työttömyyskassojen sivuilla on ajantasaista tietoa mahdollisista lakimuutoksista em. asioissa.

Tartuntatautipäiväraha

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään tartuntataudin kuten koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä.
Tartuntatautipäiväraha ei estä ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksamista, mutta se vähennetään maksettavasta ansiopäivärahasta. Tämä voi tulla kyseeseen, jos olet työskennellyt osa-aikaisesti ja sinut määrätään karanteeniin. Jos olet tehnyt kokoaikatyötä, et käytännössä voi saada työttömyysetuutta samalta ajalta, jolta saat tartuntatautipäivärahaa.

Mitä teen, jos minut lomautetaan?

Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi heti, kun sinut lomautetaan tai irtisanotaan. TE-toimiston lausunto lomautuksesta tai työttömyydestä on edellytys päivärahan maksamiselle, eikä sitä saa voimaan takautuvasti.
Pyydä työnantajaasi jo ennen lomautusta ilmoittamaan tulorekisteriin palkkatietosi käyttäen laajaa ilmoitustapaa ja antamaan kaikki vapaaehtoiset tiedot, jos niitä on. Tällöin on hyvin todennäköistä, että kassalla on suoraan käytössään tarvittavat tiedot työttömyyspäivärahan laskemiseksi.

Samassa kohdassa, missä ilmoitat arvion etuuden määrästä, voit ilmoittaa työttömyyskassan verotietojen saajaksi. Silloin verottaja siirtää uudet verotiedot suoraan työttömyyskassalle. Näin työttömyyskassa voi tehdä ennakonpidätyksen suoraan muutosverokortin prosenteilla. Jos käytössä on palkkaa varten laskettu verokortti, on ennakonpidätys tällöin vähintään 25 %. Palkkaverokortin työttömyyskassa saa verottajalta automaattisesti, jos olet ollut jäsen jo viime vuoden puolella.

Kun lomautusta tai työttömyyttä on kestänyt vähintään kaksi viikkoa, tee päivärahahakemus. Jos lomautus tai työttömyys kestää alle kaksi viikkoa, voit tehdä hakemuksen heti lomautuksen/työttömyyden päättymisen jälkeen.

Jos lomautus tai työttömyys jatkuu, tee jatkohakemus takautuvasti aina neljän viikon tai kuukauden välein. Muista, että päivärahaa tulee hakea takautuvasti viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.