Mi­kä ih­meen työ­hön­val­men­ta­ja?

Julkaistu Silmäterä-lehden numerossa 3/2014

Työhönvalmentajan tehtävänä on auttaa työnhaun ja työllistymisen eri vaiheissa. Avusta hyötyvät varsinkin sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Työhönvalmentajan työnkuva on laaja ja työhönvalmentajat tekevät yhteistyötä asiakkaidensa kanssa yleensä kaikissa työnhaun vaiheissa asiakkaiden yksilölliset tilanteet huomioiden.

Työhönvalmentajat auttavat asiakkaitaan kartoittamaan mahdollisia työpaikkoja. Usein työhön käydään työkokeilun kautta ja tämä on otettava huomioon työmahdollisuuksia etsittäessä. Työhönvalmennuksen asiakkailla saattaa olla puutteellinen tai jopa vääristynyt kuva omasta ammattitaidosta ja osaamisesta, joten ohjausprosessi on usein aloitettava keskustelemalla asiakkaan kanssa tämän omista vahvuuksista ja heikkouksista. Kun oma työnhakijaminä on selvitetty, on työnhaun dokumenttien kirjoittaminen tai ajan tasalle saattaminen myös helpompaa.

Monella työllistymisen polulla seinä tulee siinä vaiheessa vastaan, kun pitäisi päästä työhaastatteluun. Henkilökohtainen yhteydenotto puhelimen välityksellä työnantajaan ei onnistu tai ainakaan se ei johda haastatteluun. Tällaisissa tilanteissa työhönvalmentaja voi ottaa yhteyttä työnantajaan ja keskustella työnhakijan tilanteesta sekä tukea niin työnhakijaa kuin työnantajaakin haastattelutilanteessa. Työhönvalmentajilla on usein vankka tietämys omien alueidensa työmarkkinoista ja he tuntevat myös välityömarkkinoiden toimijoita. Lisäksi työhönvalmentajat pystyvät hyödyntämään omia verkostojaan etsiessään paikkoja.

Moni tarvitsee erityisesti apua työsuhteen alussa, kun työpaikan rutiinit ja työtehtävät pitää ottaa haltuun. Työhönvalmentaja voi työkokeilun aikana tai työsuhteen alkumetreillä käydä työpaikalla, aluksi useammin ja sitten harvemmin, varmistamassa, että työt sujuvat sovitulla tavalla ja työntekijän integraatio työyhteisöön etenee. Työhönvalmentaja voi myös tukea työnantajaa perehdytyksessä. Työhönvalmentaja toimii yhteyshenkilönä työntekijän ja työnantajan välillä ja varmistaa, etteivät mahdolliset ongelmat työssä johdu ainakaan kommunikaatiokatkoksista.

Työhönvalmentajan voi hankkia ostopalveluna työ- ja elinkeinotoimisto tai se voi tulla kunnan sosiaalipalvelujen kautta. Palvelun laajuus vaihtelee järjestävän tahon mukaan. Työ- ja elinkeinotoimisto järjestää sekä työpaikan etsimistä tukevaa työhönvalmennusta että työsuhteen vakiinnuttamista tai työpaikalla suoritettavaa koulutusta tukevaa työhönvalmennusta. Lähtökohtana työ- ja elinkeinotoimiston järjestämässä työhönvalmennuspalvelussa on kuitenkin se, ettei työntekijä tarvitse työsuhteen alettua enää muutamaa tarkistuskäyntiä suurempaa tukea. Pitkäaikaista seurantaa, erityistä tukea työtehtäviin perehdytyksessä tai työyhteisöön integroitumisessa tarvitsevat henkilöt saattavat hyötyä enemmän kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamasta palvelusta.

Ville Ukkola/NKL/Työllisyyspalvelut