Ke­sä­työ port­ti­na työe­lä­mään

Julkaistu Silmäterä-lehden numerossa 1/2014

Ensimmäisen työpaikan saaminen on aina vaikeaa ja välillä pöydän toisella puolella istuvalle tulee tunne, että se on erityisen hankalaa siinä vaiheessa, kun sen saattaisi kuvitella olevan helpoimmillaan eli ammattiin valmistumisen jälkeen. Tässä ammatillisen elämän vaiheessa olisi kuitenkin erityisen tärkeää kiinnittyä työelämään, sillä välittömästi valmistumista seuraavalla pitkällä työttömyysjaksolla saattaa olla yllättävän kauaskantoisia seurauksia.

Anna Loukkola on käsitellyt 1990-luvun alun laman aikana valmistuneiden työllistymistä artikkelissaan ”Lamavuonna 1992 tutkinnon suorittaneet työllistyivät huonosti” Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsaus –julkaisusarjassa (1/2012). Loukkola on vertaillut vuonna 1992 valmistuneiden työllistymistä vuonna 2002 valmistuneisiin ja havainnut, että vain 40 prosenttia vuonna 1992 ammatillisen perustutkinnon suorittaneista oli työllisiä vuoden kuluttua valmistumisesta, kun vuonna 2002 sama luku oli 70 prosenttia. Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden kohdalla ero oli pienempi: 72 prosenttia vuonna 1992 valmistuneista oli työllisiä vuoden kuluttua valmistumisesta, kun sama luku vuonna 2002 oli 80. Niistä vuonna 1992 valmistuneista, jotka eivät palanneet koulunpenkille, kun työtä ei löytynyt, oli työttöminä vielä viisi vuotta valmistumisen jälkeen 10,5 prosenttia. Kymmenen vuotta valmistumisen jälkeen työttömänä oli yhä 7 prosenttia.

Yhtäältä Loukkolan artikkelista käy ilmi, että korkean koulutuksen myönteinen vaikutus työllistymiseen on sekä selkeä että huomattava ja toisaalta, että työllistymisen vaikeudet työuran alussa heijastuvat yllättävän pitkälle. Laman ansiosta työtä vaille jääneet eivät työllistyneet samaa tahtia kuin taloustilanne parani. Miten siis välttää työttömyyttä valmistumisen jälkeen? Ihmisen työllistymiseen vaikuttaa moni seikka, joista taloustilanne on vain yksi ja niitä harvoja, joihin itse ei juuri pysty vaikuttamaan. Tehokkaimpia tapoja parantaa työllistymismahdollisuuksia valmistumisvaiheessa on yksinkertaisesti hankkia mahdollisimman paljon työkokemusta opiskeluaikana. Kesätyöt tarjoavat opiskelijalle erinomaisen mahdollisuuden opetella työelämän pelisääntöjä, hankkia työkokemusta ja kasvaa ihmisenä niin epäonnistumisten kuin onnistumistenkin kautta. Työnantajat arvostavat työkokemusta ja työllistyminen valmistumisen jälkeen on usein helpompaa niille, jotka ovat kiinnittyneet työelämään jo opintojen aikana. Erityisen tärkeää kesätöiden tekeminen on sellaisille näkövammaisille nuorille, jotka jatkavat suoraan perusasteen jälkeen toisen asteen ammatilliseen oppilaitokseen, sillä tällaisessa tilanteessa nuorelle jää vain muutama kesä aikaa hankkia työkokemusta.

Ville Ukkola/NKL/Työllisyyspalvelut