Apua apu­vä­li­neis­tä?

Julkaistu Silmäterä-lehden numerossa 3/2015

Näkövammaisen tietotekniset apuvälineet ja niiden käyttötaito saattavat työllistymisvaiheessa olla kriittisen tärkeässä asemassa. Jos työnteko ei onnistu ilman apuvälineitä, on työntekijä ilman apuvälineitä työkyvytön. Työkyvyn voi menettää niinkin helposti kuin kaatamalla kupin kahvia kannettavan tietokoneen päälle. Aamukahvivahinkoja suuremmat uhat työkyvylle löytyvät kuitenkin lähempää.

Apuvälineiden käyttö koulussa on aiheena hankala. Osa oppilaista käyttää apuvälineitä, kokee ne hyödyllisiksi ja niiden käytön miellyttäväksi (tai ainakin vain vähän häiritseväksi). Toiset eivät tarvitse apuvälineitä. Jotkut tarvitsisivat apuvälineitä, mutta sellaisia, joista oikeasti olisi hyötyä, ei löydy. Toisilla taas on apuvälineitä, jotka istuvat käyttämättömänä kotona tai repussa. Toiset eivät halua apuvälineitä, vaikka niistä olisi hyötyä. Toiset haluaisivat apuvälineitä, mutta eivät saa niitä. Sokeille apuvälineet ovat välttämättömiä, heikkonäköiset saattavat pärjätä ilman niitä. Tilanteet ovat yksilöllisiä.

Mutta jos henkilö kuitenkin aidosti tarvitsee apuvälineitä, eikä hän ole niiden käyttöön harjaantunut opintojen aikana, on työllistymisen aikana odotettavissa ongelmia. Koulussa saattaa vielä olla mahdollista pärjätä ilman apuvälineitä, mutta työelämässä se tuskin enää onnistuu. Opintojen päätyttyä edessä voi olla epäonnistumisia työelämään siirtymisessä ja pitkittynyttä työttömyyttä.

Ohjelmistoilla ja tietoteknisillä laitteilla on taipumus lakata toimimasta - yleensä silloin, kun niitä eniten tarvitaan. Tämä pätee myös näkövammaisten tietoteknisiin apuvälineisiin. Mitä enemmän pystyy itse selvittelemään ja ratkomaan ongelmia apuvälineidensä kanssa, sen parempi. Kelan tahoon kääntyminen on aikaa vievä ja hankala prosessi. Apuvälineitä käyttävän ei tulisi joutua tulemaan toimeen puutteellisilla ja/tai huonosti toimivilla tai kokonaan toimimattomilla apuvälineillä, mutta näin kuitenkin usein on. Kaikkia IT-ongelmia ei voi itse ratkaista, mutta jos käyttäjän tietotekninen osaaminen mahdollistaa ongelmien määrittelyn ja jopa korjaamisen, vältytään tilanteilta, joissa apuväline on pitkiä aikoja pois käytöstä ulkopuolisen korjattavana. Omien apuvälineiden syväosaaminen on eduksi työelämään siirryttäessä.

Työelämässä ympärillä ei ole koulun tukiverkostoa osaavine opettajineen ja avustajineen. Työpaikan IT-tuella saattaa olla ongelmia harvinaisten apuvälineohjelmistojen kanssa. Samanaikaisesti työpaikalla pitäisi tehdä töitä ja näyttää työnantajalle, että on hyvä työntekijä ja palkan arvoinen. Työelämässä ei oikein enää ole mahdollista ryhtyä opettelemaan apuvälineiden käyttöä, harjaantumaan siinä ja tulemaan sinuiksi omien apuvälineiden kanssa. Kaiken tämän olisi pitänyt tapahtua ennen työelämään siirtymistä opintojen ja koulun aikana. Työelämään siirtyminen saattaa sellaisenaankin olla kuormittava hetki elämässä, eikä sen kuormittavuutta ole syytä lisätä apuvälineongelmilla.

Ville Ukkola/Työllisyyspalvelut/NKL