Van­hem­mil­le ja op­pi­lai­tok­sil­le

Työllistymiseen liittyvät kysymykset nousevat pohdittavaksi usein jo siinä vaiheessa, kun vanhemmat saavat tietää lapsen näkövammasta.

Kuva, jossa on kädet pianon koskettimilla.

Työelämäpalveluihin voi olla yhteydessä jo tässä vaiheessa. Vahvan työelämään kiinnittymisen perusta valetaan peruskoulussa ja sen jälkeisissä opinnoissa. Opintojen aikaisten työharjoittelujaksojen (esimerkiksi TET ja TOP) hyödyntäminen ja kesäisin sekä opintojen ohessa työskentely vaikuttavat lähes poikkeuksetta myönteisesti työllistymismahdollisuuksiin opintojen päätyttyä.

Merkittävin tekijä työllistymisen kannalta on koulumenestys. Näkövammaisen lapsen opiskelun sujumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. On varmistettava, että opiskelussa tarvittavat apuvälineet ovat kunnossa ja, että näkövammaisen opiskelijan tarpeet otetaan oppilaitoksessa huomioon.

Työelämäpalvelut tukevat lapsia, heidän vanhempiaan ja oppilaitoksia työllistymiseen ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä. Apua opintoihin liittyvissä kysymyksissä tarjoaa myös Näkövammaisten Keskusliiton koulutuspoliittinen suunnittelija.

Tutustu opiskelijan tietopakettiin