Tie­to­tek­nis­ten apu­vä­li­nei­den tar­peen kar­toi­tus

Kartoituksessa selvitetään, mistä tietoteknisistä apuvälineistä asiakkaalle on hyötyä työssä, opiskelussa tai vapaa-aikana. Kartoituksessa määritellään sopiva tietokonelaitteisto ja tarvittavat ohjelmat sekä laaditaan suositus maksajataholle.

Atk-kartoitukseen hakeudutaan
  • Jos heikentynyt näkö vaikeuttaa opiskelua tai työntekoa
  • Jos näkötilanne on voimakkaasti muuttunut
  • Jos on tarve hankkia uusia, ajantasaisia apuvälineitä
Kartoituksen sisältö
  • Asiakkaan tietoteknisten apuvälineiden tarpeen arviointi
  • Eri apuvälineiden sovittaminen
  • Optikon ja näönkäytönopettajan palvelut tarvittaessa
  • Kartoituksen perusteella laaditaan tarvittaessa maksajataholle kirjallinen suositus apuvälineistä ja käytönopetuksesta

Miten kartoitukseen pääsee

Näkövammaisten atk-ohjaus (tietoteknisten apuvälineiden kartoitus ja käytönopetus) on kuntoutusta, johon hakeudutaan Kelan, keskussairaalan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

Työssä tai opiskelussa tarvittavia laitteita, apuvälineitä, ohjelmia sekä käytönopetusta haetaan Kelasta lomakkeella KU103.

Kotona tarvittavia laitteita ja ohjelmia haetaan keskussairaalasta lääkinnällisenä kuntoutuksena.

Vakuutusyhtiö voi olla velvollinen kustantamaan kuntoutuksen, mikäli näkövamman on aiheuttanut työtapaturma, liikennevahinko tai ammattitauti.