Tie­to­ko­neen käy­tön apu­vä­li­neet ja -oh­jel­mat

Näön heikentyessä tietokoneen apuvälineeksi saattaa riittää tavallista suurempi, 22”-26" näyttö ja Windowsin näytön värien ja fonttien sekä hiiriosoittimen ulkoasun asetusten muokkaaminen tarpeen mukaan. Näyttövarrella voi lisäksi säätää näytön etäisyyden, korkeuden ja kallistuskulman sellaiseksi, että työasento säilyy hyvänä.

Skannerilla voi muuttaa painettua tekstiä sähköiseen muotoon. Tekstin muuntamiseen tarvitaan erillinen tekstintunnistusohjelma. Skannattua tekstiä voi lukea ja muokata tekstinkäsittelyohjelmalla. Käsin kirjoitettua tekstiä ei voi skannata.

Applen Mac-tietokoneet sekä iPad ja iPhone sisältävät aina käyttöjärjestelmään kuuluvina erillisen suurennusominaisuuden sekä VoiceOver -ruudunlukuohjelman. Vaikka nämä ominaisuudet eivät vielä täysin vastaa erillisiä kaupallisia Windows-tuotteita, näkövammaiset pystyvät laitteita käyttämään.

Suurennusohjelma

Suurennusohjelma suurentaa näytöllä olevan aineiston, myös kuvat ja grafiikan. Se voi sisältää myös puhetuen, joka ei kuitenkaan ole yhtä laaja kuin ruudunlukuohjelmassa.
 
Lisäksi näkymää voi muokata
  • osasuurennoksella
  • teksti- ja hiirikohdistimen korostuksella ja värivaihtoehdoilla
  • näytön väreillä

Ruudunlukuohjelma

Ruudunlukuohjelma tulkitsee tietokoneen näytöllä olevan tekstin ja välittää sen edelleen puhesyntetisaattorille ja/tai pistenäytölle. Ilman ruudunlukuohjelmaa ei puhesyntetisaattoria tai pistenäyttöä voi käyttää.

Ruudunlukuohjelma
  • toistaa tarvittaessa kirjoitettaessa merkin tai sanan
  • valmiin tekstin lukeminen voi tapahtua rivi, lause tai kappale kerrallaan  tai koko teksti automaattisesti
  • ohjelman puheliaisuuden tasoa voi määritellä asetuksilla

Puhesyntetisaattori

Puhesyntetisaattori muuttaa tietokoneen näytöllä olevan tekstin puheeksi. Ohjelma käyttää tietokoneen äänikorttia puheen tulostukseen. Ohjelman lisäksi tarvitaan kaiuttimet tai kuulokkeet. Puhesyntetisaattori tarvitsee toimiakseen ruudunlukuohjelman.

Pistenäyttö

Pistenäyttö on tietokoneeseen liitettävä lisälaite, jonka näyttöriviltä voi lukea pistekirjoituksena tietokoneen kuvaruudun sisältöä. Pistenäytön rivin pituus vaihtelee laitteen koon mukaan 24- 84 merkkiin. Pistenäytössä on omat näytöllä liikkumisen näppäimet, joiden avulla lukemista voi myös ohjata.

Pistenäyttö tarvitsee toimiakseen aina erillisen ruudunlukuohjelman, joka tulkitsee kuvaruudulla olevan tekstin ja tulostaa sen pistenäytölle. Joissakin pistenäytöissä on myös pistekirjoitusnäppäimistö, jolla voi kirjoittaa tekstiä tietokoneelle.

Pistekirjoitin

Pistekirjoittimella voi tulostaa tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitetun tekstin pistekirjoitukseksi.

Apuvälineiden hakeminen

Näkövammaiset voivat hakea näkövammansa vuoksi tarvitsemiaan apuvälineitä
  • Kotiin ja vapaa-aikaan keskussairaalasta tai kunnan sosiaalitoimesta (vammaispalvelut) - Kysy lisää kuntoutusohjaajilta
  • Opiskeluun ja työhön Kelasta - Kysy lisää alueellisilta oikeuksienvalvonnan asiantuntijoilta