Julkaistu 22.11.2016
Kun­tou­tus­ta nä­kö­vam­mais­ten las­ten ja nuor­ten per­heil­le - näin haet

Näkövammaisten liitto ry tukee näkövammaisen ja näkömonivammaisen lapsen ja nuoren kehitystä ja hänen perhettään järjestämällä ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja sekä yksilöllistä moniammatillista laitoskuntoutusta. Kuntoutus toteutetaan Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä Helsingissä.

Maksusitoumusta anotaan Kelasta.

Sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään alle kouluikäisille (alle 3-vuotiaat ja yli 3-vuotiaat), koulunsa aloittaville sekä alakouluikäisille. Kurssit ovat perhekursseja.

Lapsen elämän muutosvaiheisiin tarkoitetut sopeutumisvalmennuskurssit ovat ryhmämuotoisia. Muutosvaiheita ovat näkövamman toteaminen, päivähoitoon siirtyminen, koulun alkaminen tai toimintakyvyn muutos.

Kursseille on esivalinta ja hakemukset liitteineen toimitetaan joko Iirikseen tai Kelaan vähintään 2 kuukautta ennen kurssia.

Nuorten sopeutumisvalmennuskurssi on tarkoitettu yläkoululaisille ja peruskoulunsa päättäneille. Toisella vanhemmalla on mahdollisuus osallistua kurssin alkuun.

Kurssin tavoitteena on, että nuori oppii keinoja itsenäiseen selviytymiseen, löytää omia voimavaroja ja vahvuuksia, ja saa tietoa opiskeluun sekä ammatinvalintaan.

Näkövammaisten liiton lisäksi nuorten sopeutumisvalmennuskursseja järjestää Kyyhkylän Kuntoutuskeskus Mikkelissä.

Yksilöllinen kuntoutus

Yksilöllinen moniammatillinen laitoskuntoutus on joko vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tai harkinnanvaraista kuntoutusta alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen.

Kuntoutujalla voi olla myös muita liitännäisvammoja.

Tavoitteena on etsiä, harjoitella ja siirtää kotiin lapsen ja nuoren arkea helpottavia keinoja, edistää toimintakykyä ja hyvinvointia, sekä tukea vanhempia lapsen ja nuoren kasvatuksessa ja kuntoutuksessa.

Kuntoutus voi tapahtua useammassa jaksossa perheen tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti.

Miten kuntoutusta haetaan

Kuntoutus perustuu aina julkisen terveydenhuollon tekemään kuntoutussuunnitelmaan. Keskussairaalan näkövammaisten kuntoutusohjaaja on keskeinen henkilö kuntoutuksen suunnittelussa ja kuntoutussuunnitelman laadinnassa.

Kuntoutukselle haetaan maksusitoumusta Kelasta (Kelan hakulomake KU 104 tai KU 132).  Lisäksi hakemuksessa on kerrottava, millaisia tavoitteita ja toiveita itse / vanhemmat asettavat kuntoutukselle.

Hakemus liitteineen on toimitettava hyvissä ajoin Kelaan.

Alle kouluikäisten ja alakouluikäisten sopeutumisvalmennuskursseille on esivalinta ja hakemus pitää toimittaa viimeistään 2 kk ennen kurssia Iirikseen tai Kelaan.