Julkaistu 22.11.2016
Kun­tou­tus­ra­ha am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen ajal­ta

Tavoite

Opintojen ajalle myönnetyn kuntoutusrahan tavoitteena on turvata toimeentulo opintojen aikana. Valitsemasi opiskelualan on oltava näkövammaiselle sopiva ja työllistymismahdollisuuksien on oltava realistiset.

Voit hakea kuntoutusrahaa, kun olet saanut opiskelupaikan.

Hakulomake ja vinkkejä sen täyttämiseen

Kuntoutusrahaa haetaan täyttämällä Kelan lomake KU112 kuntoutusraha.

Huomaa, että sen lisäksi on täytettävä ammatillisen kuntoutuksen hakulomake KU101.

Hakemuksen voi täyttää myös verkossa.

Kuntoutusraha KU112

Ensin lomakkeella kysytään perustietosi
 • Kohta 1: Hakijan tiedot
 • Kohta 2: tilinumero
Seuraavaksi kirjataan tarkempia tietoja siitä, mitä ollaan hakemassa.
 • Kohta 3. Kuntoutusrahan peruste ja aika
  • Mihin kuntoutukseen haet kuntoutusrahaa? Rastita tästä kohta Kelan kuntoutus, koska olet hakenut opintojasi Kelan ammatillisena kuntoutuksena.
  • Mille ajalle haet kuntoutusrahaa? Rastita tästä kohta kuntoutuspäätöksen mukaiselle ajalle, koska Kela on tehnyt tai tulee tekemään päätöksen myöntää opintosi ammatillisena kuntoutuksena. Silloin kuntoutusrahaa maksetaan tuon päätöksen mukainen aika.
 • Kohta 4. Selvitys työstä ja toiminnasta
  • Mikä on ammattisi? Koska olet aloittamassa opinnot, ammattisi on opiskelija.
  • Jos et ole palkansaaja etkä yrittäjä, kerro mitä teet: tähän avoimeen kenttään voit kirjoittaa, että olet opiskelija sekä opiskelemasi alan ja oppilaitoksen nimen
 • Lomakkeen kohtia 5 ja 6 ei tarvitse täyttää, ellet ole palkansaaja.
 • Kohta 7. Muut etuudet
  • kerro, oletko saanut tai hakenut ansiosidonnaista päivärahaa,
  • kerro myös, jos saat tai olet hakenut eläkettä tai muuta korvausta muualta kuin Kelasta,
  • jos saat esimerkiksi vammaistukea tai sokeain eläkettä, Kela näkee nämä tiedot omista järjestelmistään.
 • Kohta 8. Kuntoutusrahan määrään vaikuttavat tiedot
  • Täytä tämä kohta vain, jos olet ollut töissä ja työtulosi ovat olleet suuremmat kuin viimeksi valmistuneessa verotuksessa olleet tulot.
 • Kohta 9. Ylläpitokorvaus ei tarvitse täyttää, kun haet kuntoutusrahaa opiskeluun
 • Kohta 10. Ammatillisen kuntoutuksen odotusaika
  • Tähän voit rastittaa, että haet odotusajan kuntoutusrahaa. Kela selvittää, onko sinulla siihen oikeus.
 • Kohta 11. Liitteet
  • Tarvitset tähän samat liitteet kuin hakiessasi opintoja Kelan ammatillisena kuntoutuksena lomakkeella KU101.
 • Kohta 12. Lisätietoja
  • Lomakkeessa pyydetään, että kerrot vamman vaikutuksesta opiskeluun ja työntekoon lisätietoja-kohdassa. Olet kertonut niistä jo lomakkeessa KU101, kun olet hakenut opintoja ammatillisena kuntoutuksena. Voit kirjoittaa tähän saman tekstin.
  • Kerro, miten näkövamma ja mahdolliset muut vammat tai sairaudet vaikeuttavat opiskeluasi ja ammatinvalintamahdollisuuksiasi. Mieti, mihin kaikkeen opiskelussa, ammatinvalinnassa, koulutuspaikan valinnassa ja muussa vastaavassa näkövamma todellisuudessa vaikuttaa. Voitko näkövammaisena valita minkä tahansa koulutusalan? Hidastaako näkövamma työskentelyä?
  • Jos käytät opiskeluissa henkilökohtaista apua, erilaisia apuvälineitä tai kuljetuspalvelujen opiskelumatkoja, kerro niistä tässä. Kerro myös, saatko koetilanteissa erityisjärjestelyjä, tarvitsetko oppimateriaaleja itsellesi soveltuvassa muodossa tai onko opiskelussasi muita erityisjärjestelyjä.