Julkaistu 22.11.2016
Elä­ket­tä saa­van hoi­to­tu­kea - näin haet

Tarkoitus

Eläkettä saavan hoitotuki on kuukausittain maksettava rahallinen etuus. Sen tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutusta ja hoitoa.

Voit saada hoitotukea, jos toimintakykysi voidaan arvioida olevan sairauden tai vammaisuuden vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää kykyäsi huolehtia itsestäsi, tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai asiointiasi kodin ulkopuolella.

Lisäksi sinulla on oltava säännöllistä avun, ohjauksen tai valvonnan tarvetta henkilökohtaisissa toiminnoissa.

Toimintakyvyn heikentymisellä ei tarkoiteta työkyvyn heikentymistä. Pelkkä avuntarve esimerkiksi kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa ei oikeuta hoitotukeen.

Kenelle?

Eläkettä saavan hoitotukeen on oikeutettu 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka saa
 • työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea kansaneläkkeenä tai työeläkkeenä
 • vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä kansaneläkkeenä tai työeläkkeenä
 • täyteen työkyvyttömyyteen perustuvaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen, sotilasvammalain tai sotilastapaturmalain mukaista jatkuvaa eläkettä tai korvausta
 • takuueläkettä
 • ulkomailta vastaavia etuuksia.
Hoitotukea ei makseta henkilölle, joka saa osatyökyvyttömyyseläkettä tai osa-aikaeläkettä. Silloin voi olla oikeutettu saamaan 16 vuotta täyttäneen vammaistukea.

Tuki on kolmiportainen

Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä määrän perusteella. Erityiskustannukset voivat korottaa perustuen korotetuksi tueksi.

Perushoitotuki
 • edellyttää säännöllistä vähintään viikoittain toistuvaa toisen henkilön apua tai ohjausta ja valvontaa henkilökohtaisissa toiminnoissa
 • avuntarve vain kotitaloustöissä ja asioinnissa ei oikeuta hoitotukeen
Korotettu hoitotuki
 • edellytyksenä on monissa henkilökohtaisissa toiminnoissa tarvittava päivittäinen aikaa vievä toisen henkilön apu tai
 • huomattava ohjauksen ja valvonnan tarve tai 
 • oikeus perushoitotukeen ja sen lisäksi sairaudesta tai vammasta aiheutuu erityiskustannuksia vähintään korotetun tuen verran kuukausitasolla.
Ylin hoitotuki
 • edellyttää yhtämittaista hoidon ja valvonnan tarvetta.
Tukien määrät löytyvät Kelan verkkosivuilta.

Hakeminen

 1. hakemuslomakkeella
 2. sähköisellä vammaistukihakemuksella asiointipalvelun kautta
 3. suullisesti, jolloin kelan toimihenkilö täytää
Hakemuksen tekstikentät ovat pienet, hakemusta voidaan täydentää lisäliitteellä tai hakemuksen lisätietoja-kohtaan

Eläkettä saavan hoitotukihakemuksen liitteeksi tarvitaan hyvä C-lausunto hoitavalta lääkäriltä. Lausunnossa on tärkeää, että lääkäri ottaa kantaa nimenomaan avuntarpeeseen ja määrään sekä siihen, onko tilanne paraneva, pysyvä vai huononeva.

Vinkki: tee ensin huolellinen ja tarkka hakemus, jonka kopion toimitat lääkärille ohjenuoraksi lausunnon kirjoittamiseen.

Hakemuksen täyttäminen

Seuraavassa vinkkejä minkälaisia asioita avuntarve kohdassa kannattaa ottaa huomioon:

Perustiedot

Hakemuksessa kysytään muun muassa yhtyestietosi, tilinumerosi sekä työelämää koskevia tietoja. Täytä ne soveltuvin osin.

Sairaudet ja vammat

Lisää tähän kaikki sairautesi ja aloita siitä sairaudesta tai vammasta, jota pidät toimintakykysi kannalta merkittävänä.

Avun, ohjauksen ja valvonnan tarve (katso hakemuksen kohta 7):

Miten sinulla onnistuu liikkuminen kotona?

 • Näetkö tai pystytkö havaitsemaan lattialla olevat esineet ym.?
 • Onko sinulla törmäysvaara avoimiin oviin?
 • Meneekö suuntavaistosi kotona sekaisin (eksymisen tunne)?
 • Käytätkö sisällä apuvälineitä liikkumisessa esim. rollaattoria, kyynärsauvaa, valkoista keppiä tai tukikeppiä?
 • Tukeudutko huonekaluihin liikkuessa?
 • Oletko kaatunut esim. maton reunoihin tai kynnyksiin?

Miten sinulla onnistuu kodin ulkopuolinen liikkuminen?

 • Tarvitsetko apua kodin ulkopuolella liikkuessa? 
 • Onko  asuinympäristösi esteetön ja turvallinen?
 • Näetkö lähestyvät ajoneuvot, pyörät tai ihmiset?
 • Pystytkö tunnistamaan ihmisiä?
 • Miten liikut portaissa?
 • Vaikuttaako hämärä tai auringon aiheuttama häikäisy ulkona liikkumiseesi?
 • Kipeytyvätkö raajat liikkuessasi?
 • Tuleeko sinulle rintakipua liikkuessasi?
 • Vaikuttaako pakkanen tai pakokaasut hengittämiseesi ulkona?
 • Pystytkö lukemaan linja-auton aikatauluja?
 • Kuinka pääset linja-autopysäkille? Pystytkö pysäyttämään oikean linja-auton?
 • Pystytkö jäämään pois oikealla pysäkillä?

Miten sinulla onnistuu pukeutuminen ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen:

 • Tunnistatko vaatteet (värit, värisävyt ja vaatteiden yhteensopivuus)?
 • Pystytkö tarkistamaan vaatteiden kunnon ja puhtauden?
 • Onnistuuko sinulla vaatteiden korjaaminen, esille ottaminen, vaateostokset?
 • Tarvitsetko apua peseytymisessä tai saunassa käynnissä? Onko sinulla käytössä apuvälineitä esim. suihkutuoli, jakkara, wc-pöntön koroke, tukikahvat?
 • Tunnistatko hygieniatuotteet?
 • Miten leikkaat kyntesi?
 • Miten parranajo tai hiusten laittaminen, meikkaaminen ja yleensäkin päivittäinen ulkonäön tarkistaminen onnistuu?

Miten sinulla onnistuu syöminen ja ruuanlaitto?

 • Tarvitsetko apua kaupassa esim. tuotteiden löytämiseen, hintojen tarkastamiseen, vihannesten punnitsemiseen, tuoteselosteiden ja parasta ennen päiväyksien lukemiseen?
 • Miten sinulla onnistuu ruuanlaitto?
 • Onko sinulla vaikeuksia leikata, kaataa, kuoria, keittää tai paistaa?
 • Erotatko mausteet tai muut ruoka-aineet toisistaan?
 • Onko sinulla ruoka-aine allergioita?
 • Tarvitsetko apua ruuan annostelussa lautaselle?
 • Tarvitsetko ruokailussa apuvälineitä tai selkeitä kontrasteja astioissa?
 • Tarvitsetko apua syömisessä?

Miten sinulla onnistuu näkeminen, kuuleminen, puhuminen:

 • Onko sinulla ongelmia näkemisessä, kuulemisessa tai puhumisessa ja jos on, niin millaisia?
 • Onko käytössäsi näön tai kuulon apuvälineitä, esim. valkoinen keppi, puhuva kello
 • Entä muita puhuvia apuvälineitä, suurennuslaseja tai lukulaitetta (ent. luku-tv), Daisy-laitetta?
 • Kuulolaitetta tai muita kuulon apuvälineitä, tulkkia?

Onko sinulla ongelmia muistamisessa:

 • Onko sinulla todettu muistisairautta, joka vaikeuttaa arkeasi ja jos on, niin miten se arjessa näkyy?
 • Tarvitsetko valvontaa muistisairautesi  vuoksi tai onko käytössäsi apuvälineitä esim. liiketunnistimia, ovihälytintä, turvaliettä tai turvapuhelinta?
 • Miten sinulta onnistuu muistiinpanojen tekeminen ja muistiin kirjaaminen (puhelinnumerot, osoitteet, ostoslistat, reitit)?

Miten sinulla onnistuu omasta terveydestäsi huolehtiminen ja sairaudenhoito:

 • Otatko lääkkeet omatoimisesti?
 • Jaetaanko lääkkeesi dosettiin?
 • Miten silmätippojen laitto, verensokerin tai verenpaineen mittaus, hengitettävien lääkkeiden tai insuliinin otto sinulta onnistuu?
 • Pystytkö huolehtimaan erityisruokavaliostasi itsenäisesti?
 • Onnistuuko sinulta terveydentilasi kannalta välttä¬mätön liikunta?
 • Tarvitsetko apua terveydenhuoltopalvelujen käyttämisessä, lääkkeiden päiväyksien selvittämisessä tai reseptien hallinnassa?

Miten sinulta onnistuu kodin hoitaminen ja asioista huolehtiminen:

 • Onko sinulla ongelmia siivouksessa ja kodin päivittäisessä ylläpidossa, kuten vuoteen sijaamisessa, tiskauksessa, viikkosiivouksessa tai  työsi jäljen tarkistamisessa?
 • Miten luet postisi, maksat laskusi, seuraat kuitteja esim.maksukattoja varten ja hoidat muut raha-asiasi?
 • Miten arkistoit asiapaperisi, luet lehtiä ja kirjoja, käytät puhelinta, täytät lomakkeita ja luet päätöksiä?
 • Onko käytössäsi joitain apuvälineitä, jotka helpottavat em. toimia?
 • Miten sinulta onnistuu kodin pienten korjaus- ja huoltotöiden tekeminen ja pihatyöt?
 • Miten asioit kodin ulkopuolella?
 • Näetkö vuoronumerot, erotatko virkailijan kasvot? Pystytkö käyttämään pankkiautomaattia tai maksupäätettä?

Muu avuntarve

 • Miten sinulta onnistuu yhteiskunnallinen osallistuminen ja sosiaalinen vuorovaikutus esimerkiksi erilaisiin tilaisuuksiin osallistuminen, yhdistystoiminta, liikkuminen ko. tilanteissa, ystävien ja omaisten tapaaminen, harrastukset?
 • Tunnistatko rahat?
 • Pystytkö katsomaan televisiota tai käyttämään puhelinta?
 • Mikä muu on hankalaa tai mahdotonta tehdä?

Erityiskustannukset

Erityiskustannukset ovat tarpeellisia ylimääräisiä kustannuksia, jotka sairaus tai vamma aiheuttaa sinulle. Kustannuksina hyväksytään yleensä vain jatkuvat kustannukset, jolloin niitä tulee olla vähintään 6 kuukauden ajalta.

Hyväksyttäviä erityiskustannuksia ovat seuraavat:
 1. kotipalvelusta, tukipalvelusta ja kotisairaanhoidosta aiheutuvat kustannukset (myös turvapuhelimen kk-maksu ja siivous)
 2. palveluasumisen tai tuetun asumisen yhteydessä aiheutuvat hoito- ja hoivakustannukset
 3. laitoshoidosta ja sairaalahoidosta aiheutuvat kustannukset, (pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävää maksua ei huomioida)
 4. lääkärin tai hammaslääkärin antamasta tai määräämästä hoidosta aiheutuvat kustannukset
 5. lääkärin määräämästä kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset,
 6. sellaiset hoitoon tai kuntoutukseen liittyvät matkakustannukset, jotka ovat aiheutuneet 4 tai 5 kohdassa tarkoitetuista huomioon otettavista hoidoista tai kuntoutuksesta
 7. lääkärin, hammaslääkärin tai lääkkeen määräämisestä annetuissa säännöksissä tarkoitetun terveydenhuollon ammattihenkilön määräämistä lääkkeistä aiheutuvat kustannukset.