Mil­lais­ta tu­kea si­nä tar­vit­set? - Oh­je asiak­kaal­le pal­ve­lu­suun­ni­tel­man laa­din­taa var­ten

Palvelusuunnittelu on tuen suunnittelua lähtökohtana asiakkaan omat toiveet, tarpeet ja ratkaisuehdotukset tuen järjestämistavoista. Suunnittelun pohjalta laaditaan palvelusuunnitelma, jonka perusteena on palvelutarpeen arviointi. Tähän arviointiin on hyvä valmistautua etukäteen miettimällä päivittäistä selviytymistä ja avuntarvetta eri tilanteissa. Tämä ohje toimii apuna palvelutarvetta miettiessä.