Aluesihteereiden kuukausitiedote / Syyskuu 2015
Ylei­seen asu­mis­tu­keen 300 eu­ron an­sio­tu­lo­vä­hen­nys


Syyskuun alussa yleisessä asumistuessa otetaan käyttöön 300 euron ansiotulovähennys. Ansiotulovähennys tarkoittaa sitä, että yleistä asumistukea laskettaessa asiakkaan yhteenlasketuista ansiotuloista vähennetään 300 euroa kuukaudessa. Yleisen asumistuen ansiotulovähennys on henkilökohtainen, eli se tehdään jokaiselle ruokakuntaan kuuluvalle erikseen. Ansiotulovähennys tehdään palkkatuloista, elinkeinotoiminnan tuloista tai maatalouden tuloista. Jos ansiotulovähennykseen oikeuttavan tulon määrä on hyvin pieni eli alle 300 euroa kuukaudessa, voi kuitenkin saada ansiotulovähennyksen, Ansiotulovähennyksenä vähennetään koko tulon määrä, jolloin tuloa ei siis huomioida lainkaan.

Ansiotulovähennyksen voi saada aikaisintaan 1.9.2015. Kelan mukaan asiakkaan kannattaa tarkistaa, onko ansiotulovähennys jo huomioitu hänelle viimeksi annetussa asumistukipäätöksessä, jolloin asumistuen tarkistusta ei tarvitse hakea erikseen. Jos viimeisimmässä asumistukipäätöksessä ei vähennystä ole huomioitu, voi sitä hakea poikkeuksellisesti kolmen kuukauden ajan, eli vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos hakee yleisen asumistuen tarkistusta ansiotulovähennyksen vuoksi joulukuun loppuun mennessä, voi sen saada 1.9.2015 alkaen.

Kelan asumistukilaskurin avulla henkilö voi itse arvioida, vaikuttaako ansiotulovähennys myönnetyn yleisen asumistuen suuruuteen. Laskuri huomioi ansiotulovähennyksen silloin, kun tuen määrä lasketaan 1.9.2015 alkaen ja henkilöllä on palkka- ja/tai yrittäjätuloa. Laskuriin pitää antaa todelliset tulot, koska se ottaa automaattisesti huomioon ansiotulovähennyksen. Jos henkilö on aiemmin saanut hylkäävän päätöksen yleisestä asumistuesta esimerkiksi palkkatulojen perusteella, kannattaa laskurin avulla laskea uudelleen mahdollisuus asumistukeen.

Ansiotulovähennyksillä pyritään madaltamaan työn vastaanottamisen kynnystä. Syyskuun alussa yleisessä asumistuessa voimaan tuleva muutos on samankaltainen kuin työttömyysturvan suojaosa, jossa työtön henkilö voi ansaita 300 euroa ilman, että työttömyysetuus pienenee.

Lisätietoja Kelan asumistukien palvelunumerosta 020 692 201 ma–pe klo 8–18.