Aluesihteeritiedote, toukokuu 2014
Ve­roil­moi­tuk­set tu­li­vat

Laatinut Olli-Pekka Rättäri.

Olet ehkä saanut esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuussa. Esitäytetty veroilmoitus on lähetetty yli viidelle miljoonalle veronmaksajalle. Veroilmoituksessa olevat tiedot kannattaa tarkistaa. Ilmoitusta korjaa vuosittain noin 1,4 miljoonaa ilmoituksen saajaa. Jos tiedot ovat oikein eikä mitään tietoja puutu, sinun ei tarvitse tehdä muuta. Jos et palauta esitäytettyä veroilmoitusta, sinun katsotaan antaneen veroilmoituksesi sen sisältöisenä.

Jos taas lisäyksille tai korjauksille on tarvetta, voit ilmoittaa ne palauttamalla esitäytetyn veroilmoituksen verokuoren mukana tulleessa kirjekuoressa. Veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on joko 7.5. tai 15.5.2014. Palautuspäivä on merkitty ilmoituksen etusivulle.

Täydennystä tarvittaessa

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys, invalidivähennys ja kotitalousvähennys ovat asioita, jotka saattavat koskea juuri sinua. Jos opaskoira on sinulle välttämätön työstä selviytymiseksi, voit ilmoittaa opaskoiran tulonhankkimisvähennyksenä. Näissä asioissa veroilmoituksen täydentäminen on tarpeen.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voi vaatia, mikäli veronmaksukyky on omat ja perheen tulot ja varat huomioon ottaen erityisistä syistä oleellisesti vähentynyt. Erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi työttömyys tai sairaus. Yksinomaan sairaudesta aiheutunut olennainen veronmaksukyvyn alentuminen voi olla vähennysperusteena silloin, kun yhteenlaskettujen sairauskustannusten määrä verovuonna on vähintään 700 euroa. Vähennyksen määrä riippuu sairauskulujen ja kokonaistulojen määrästä

Invalidivähennykseen on oikeus, jos vamman tai sairauden haitta-aste on vähintään 30 prosenttia. Invalidivähennyksen saamiseksi on liitettävä veroilmoitukseen lääkärintodistus, johon on merkitty haitta-aste ja sen alkamisajankohta. Jatkossa verohallinto tekee vähennyksen automaattisesti. Haitta-asteen muuttuessa on toimitettava verohallinnolle uusi lääkärintodistus. Invalidivähennystä voi hakea takautuvasti viiden vuoden ajalta.

Kodissa tai vapaa-ajan asunnossa teetettävän kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön, kunnossapito- ja perusparannustyön sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus- ja kunnossapitotyön kustannukset voi osittain vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä.

Lisäaikaa veroilmoituksesi palauttamiseen

Jos tarvitset lisäaikaa veroilmoituksen palauttamiseen ja siihen on erityisiä syitä, Verohallinto voi pidentää veroilmoituksen palauttamisaikaa ennen viimeistä palautuspäivääsi.

Liitteet ja lomakkeet

Voit tilata veroilmoitukseen liitettäviä liitteitä, esimerkiksi kotitalousvähennyksen ilmoittamiseksi, Verohallinnon puhelinnumerosta 020 697 002, lankaliittymästä paikallisverkkomaksu ja matkapuhelinliittymästä matkapuhelinmaksu. Samasta puhelinnumerosta saa myös yleisneuvontaa henkilöverotukseen ja veroasioiden hoitoon liittyen.

Lähteet:

Verohallinnon internetsivut www.vero.fi
Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas henkilöasiakkaat verovuosi 2013
Näkövammaisen palveluopas 2014