Ve­roil­moi­tuk­set

Veroilmoitukset tulivat

Esitäytetyt veroilmoitukset ovat tänä vuonna tulleet postilla  suurimmalle osalle maalis-huhtikuussa. Veroilmoituksesta kannattaa tarkistaa esimerkiksi, että mahdollinen invalidivähennys on merkattu. Jos tiedot ovat oikein eikä mitään tietoja puutu, ei tarvitse tehdä muuta. Jos et palauta esitäytettyä veroilmoitusta, sinun katsotaan antaneen veroilmoituksesi sen sisältöisenä.

Jos taas lisäyksille tai korjauksille on tarvetta, voit ilmoittaa ne palauttamalla esitäytetyn veroilmoituksen verokuoren mukana tulleessa kirjekuoressa. Veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on tänä vuonna joko 4.4. tai 4.5. tai 13.5. Palautuspäivä on merkitty ilmoituksen etusivulle.

Täydennystä tarvittaessa

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys, invalidivähennys ja kotitalousvähennys ovat asioita, jotka saattavat koskea juuri sinua. Ja jos opaskoira on sinulle välttämätön työstä selviytymiseksi, on tällöin mahdollisuus hakea tulonhankkimiskuluina sotasokeille määritellyn kulukorvauksen ja opaskoirakoulun myöntämän kulukorvauksen erotusta. Näissä asioissa veroilmoituksen täydentäminen on tarpeen.
 
Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voi vaatia, mikäli veronmaksukyky on omat ja perheen tulot ja varat huomioon ottaen erityisistä syistä oleellisesti vähentynyt. Erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi työttömyys tai sairaus. Yksinomaan sairaudesta aiheutunut olennainen veronmaksukyvyn alentuminen voi olla vähennysperusteena silloin, kun yhteenlaskettujen sairauskustannusten määrä verovuonna on vähintään 700 euroa. Vähennyksen määrä riippuu sairauskulujen ja kokonaistulojen määrästä.

Invalidivähennykseen on oikeus, jos vamman tai sairauden haitta-aste on vähintään 30 prosenttia. Invalidivähennyksen saamiseksi on liitettävä veroilmoitukseen lääkärintodistus, johon on merkitty haitta-aste ja sen alkamisajankohta. Jatkossa verohallinto tekee vähennyksen automaattisesti. Haitta-asteen muuttuessa on toimitettava verohallinnolle uusi lääkärintodistus. Invalidivähennystä voi hakea takautuvasti viiden vuoden ajalta.
 
Kodissa tai vapaa-ajan asunnossa teetettävän kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön, kunnossapito- ja perusparannustyön sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalvelun kustannukset voi osittain vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä. Esimerkiksi yksityiseltä ostetun siivouksen kulut kannattaa ilmoittaa kotitalousvähennyksessä.

Lisäaikaa veroilmoituksesi palauttamiseen

Verohallinto voi pyynnöstä pidentää veroilmoituksen tai siihen liitettävien tietojen ja selvitysten antamisaikaa. Pyyntö tehdään ennen veroilmoituksen antamisajan päättymistä. Verohallinnolla on tähän oma lomake.

Verohallinnon puhelinnumerot vaihtuivat 25.4.2016

Voit tilata veroilmoitukseen liitettäviä liitteitä, esimerkiksi kotitalousvähennyksen ilmoittamiseksi, Verohallinnon puhelinnumerosta 029 497 002, lankaliittymästä paikallisverkkomaksu ja matkapuhelinliittymästä matkapuhelinmaksu. Samasta puhelinnumerosta saa myös yleisneuvontaa henkilöverotukseen ja veroasioiden hoitoon liittyen.

Veronpalautukset ja jäännösvero

Veronpalautukset maksetaan tilille 29.11.2016. Jäännösveron eli mätkyjen eräpäivät ovat 25.11.2016 ja 1.2.2017.

Lähteet

Näkövammaisen palveluopas 2016
Verohallinnon puhelinpalvelu p. 029 479 002
Verohallinnon internetsivut