Aluesihteereiden kuukausitiedote / Kesäkuu 2015
Vam­mai­sen py­sä­köin­ti­lu­pa ja oi­keus va­pau­tuk­seen ajo­neu­vo­ve­ron pe­rus­ve­ros­ta

Tämänkertainen aluesihteeritiedote tuo esiin vammaisen pysäköintiluvan vaikutuksen ajoneuvoveron perusveron maksuun. Lyhyesti: Ajoneuvoveron perusverosta myönnetään vapautus henkilölle, jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa tai henkilölle, joka kuljettaa vammaista henkilöä, jolle lupa on myönnetty. Yksi pysäköintilupa oikeuttaa yhteen vapautukseen.

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen maksamaan vuosittain ajoneuvosta ajoneuvoveroa. Maksettavan veron määrä perustuu auton tietoihin ja on yleensä 43 ja 260 euron väliltä. Tähän maksuun pysäköintilupa tuo vapautuksen.

Hakeminen

Ajoneuvoveron perusveron vapautusta haetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista. Vapautus myönnetään verovelvolliselle, joten hakemuksen tekee joko auton omistaja tai haltija. Hakemuksessa on ilmoitettava verovelvollisen sekä pysäköintiluvan haltijan nimi, osoite ja henkilötunnus sekä ajoneuvon rekisteritunnus ja hakemuksen perustelut. Kun vapautuksen perusteena on vammaisen pysäköintilupa, on hakemukseen liitettävä kopiot pysäköintiluvan molemmista puolista. Hakemuksen voi tulostaa trafi.fi -sivuilta.

Hakemuksen vireilletulosta huolimatta ajoneuvovero on maksettava eräpäivänä. Jos hakemus hyväksytään, liikaa maksettu vero palautetaan. Huomioitavaa on, että vapautuksen voi saada ainoastaan ajoneuvoveron perusverosta. Dieselkäyttöisen ajoneuvon kohdalla tämä tarkoittaa, että perusverosta saa vapautuksen, mutta käyttövoimavero on edelleen maksettava.

Lisätietoa saa Trafista puhelin 029 534 5125, puhelun hinta paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu.

Lyhyesti pysäköintiluvasta

Poliisi voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai hänen kuljettamistaan varten vammaisen pysäköintiluvan. Pysäköintilupaa voi hakea myös autoton henkilö. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että näöntarkkuus on paremmassa silmässä arvioitu enintään arvoon 0,1 tai että näöntarkkuus on näkökykyä kokonaisuudessaan arvioiden vähintään haittaluokan 17 mukainen (haitta-aste vähintään 85 prosenttia).

Lupaa on helppo hakea asioimalla poliisin toimipisteessä. Hakemuksen voi tulostaa valmiiksi internetistä osoitteesta poliisi.fi, kohdasta Luvat - Lomakkeet. Lupa on maksettava hakemusta jätettäessä ja hakemukseen on liitettävä kaksi passivalokuvaa sekä lääkärinlausunto, jossa on selvitetty vamman laatu sekä haittaluokka. Pysäköintilupa on henkilökohtainen ja se on voimassa enintään kymmenen vuotta. Luvan hinta on tällä hetkellä 26 euroa.

Pysäköintilupasi voi vapauttaa omaisen, sukulaisen tai vaikkapa ystävän ajoneuvoveron maksusta.