Aluesihteeritiedote, huhtikuu 2014
Val­koi­nen kep­pi - nä­kö­vam­mai­sen ar­jes­sa tär­kein apu­vä­li­ne

Itsenäinen liikkuminen on yksi niistä perustoiminnoista, jotka määrittävät ihmisen suoriutumista arjessaan. Vaikka näön heikentyminen olisi lääketieteellisin kriteerein arvioituna melko vähäistä, saattaa käveleminen olla joissain tilanteissa epävarmaa ja turvatonta.

Vaikeasti näkövammainen tai sokea henkilö tarvitsee liikkumisen avuksi valkoisen kepin. Se on portaiden, kuoppien, reunusten, kulkureitin pintojen ja vyötärön alapuolella olevien esteiden havaitsemiseen. Kepin avulla aivot saavat tuntoaistin kautta näköaistimusta korvaavan viestin ohjatakseen liikkumistoimintoa. Lisäksi valkoinen keppi kertoo ympäristölle käyttäjänsä heikosta näöstä. Haparointi tai kompastelu saa luontevan selityksen, johon ei tarvita sanoja.

Aina yksilöllinen

Valkoisia keppejä on erilaisia eri käyttötarkoituksiin. Kepin pituus, käyttötapa ja tarve vaihtelevat olosuhteiden mukaan. Yleensä valkoinen keppi on kokoontaitettava ja heijastavaa materiaalia. Valkoinen keppi voi olla myös tuki- tai kävelykeppi.
Valkoinen keppi valitaan aina yksilöllisesti henkilön pituuden ja liikkumistyylin mu-kaan. Käytössä keppi kuluu ja esimerkiksi taiteltavan kepin kuminauha väljenee, jolloin kepin jämäkkyys löystyy. Kepit voivat myös vääntyä tai katketa liikkumista turvatessaan.

Aktiiviliikkujilla keppejä tai ainakin niiden kärkiä saattaa kulua useampia vuodessa. Tästä syystä keppiä tarvitsevalla henkilöllä tulisi olla aina vähintään kaksi keppiä kerrallaan käytössään. Eihän kukaan pärjää yhdellä kenkäparillakaan.
Keppien hinnat vaihtelevat 31 – 167 euroon. Kepin kärki on kuluva osa, joka tulee uusia tarpeen mukaan (hinnat noin 4 – 35 euroa). Myös erilaiset liikkumisolo-suhteet vaativat erityyppisiä kärkiä. Keppeihin on saatavissa varaosana esimerkiksi jääpiikki, pidike tai vilkkuva varoitusvalo (hinnat 3 – 13 euroa).

Maksuton apuväline

Valkoinen keppi on käyttäjälleen maksuton lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline. Kepit myönnetään ja luovutetaan käyttöön oman kunnan ter-veyskeskuksesta.

Lisätietoja

Terveyskeskukset ja keskussairaaloiden silmäyksiköt