Oikeuksienvalvontayksikön tiedote, maaliskuu 2016
Va­lin­ta­ko­kei­den eri­tyis­jär­jes­te­lyt

Saako oppilaitosten valintakokeisiin erityisjärjestelyjä?

Saako oppilaitosten valintakokeisiin erityisjärjestelyjä?

Kevät on valintakoekirjojen pänttäämisen aikaa. Jotta näkövammaisena voit osallistua valintakokeisiin yhdenvertaisesti muiden kanssa, voit saada niihin erityisjärjestelyjä.

Lisätietoa yhteishauista

Yhteishaut ovat alkaneet lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteishaulla. Sen jälkeen ovat vuorossa korkeakoulujen yhteishaku, ammatillisten erityisoppilaitosten yhteishaku ja viimeisenä yhteishaku lisäopetukseen ja valmentaviin koulutuksiin.

Hakujen aikatauluista, haettavina olevista koulutuksista ja siitä, miten hakeminen käytännössä tapahtuu, voit lukea lisää Opintopolusta. Myös itse hakemisen teet Opintopolun kautta.

Erityisjärjestelyjen hakeminen

Kun haet koulutukseen, johon järjestetään valintakoe, sinun on mietittävä, tarvitsetko niihin erityisjärjestelyjä. Jos tarvitset, erityisjärjestelyjä on haettava yleensä yhteishaun aikana. Poikkeuksiakin on, mutta varmimmin asia selviää, kun hoidat sen samalla, kun teet varsinaisen haun.

Erityisjärjestelyjen tarpeesta on otettava yhteyttä oppilaitokseen, johon on hakemassa. Se voi olla lukio, ammatillinen oppilaitos, ammattikorkeakoulu tai yliopisto. Oppilaitosten verkkosivuilla on vaihtelevasti tietoa, miten juuri tämän oppilaitoksen kohdalla on toimittava. Jos tuntuu, ettei tietoa löydy, helpointa on soittaa oppilaitokseen ja kysyä, mitä teen, kun tarvitsen valintakokeisiin erityisjärjestelyjä.

Erityisjärjestelyjä voit hakea joko vapaamuotoisella hakemuksella tai oppilaitoksen valmiilla lomakkeella. Liitteenä on oltava lääkärintodistus näkövammasta ja erityisjärjestelyjen tarpeesta. Uudet ylioppilaat voivat useimmiten hakea valintakokeiden erityisjärjestelyjä ylioppilastutkintolautakunnan päätöksellä, jossa se on myöntänyt erityisjärjestelyt ylioppilaskirjoituksiin.

Mitä erityisjärjestelyjä voi saada?

Erityisjärjestelyinä voit saada lisäaikaa, kysymykset sopivassa muodossa (esimerkiksi sähköisenä tai suurennettuna), luvan tietokoneen tai muiden apuvälineiden käyttöön, luvan tehdä valintakoe erillisessä tilassa tai kuvallisten tehtävien tilalle korvaavat samaa asiaa mittaavat tehtävät. Myös muut erityisjärjestelyt ovat mahdollisia.

Erityisjärjestelyjä voit saada sekä kirjallisiin valintakokeisiin että vaikkapa psykologisiin testeihin.

Jos vastaat valintakoekysymyksiin tietokoneella, et voi käyttää omaa konettasi, ellei sitä ole tyhjennetty. Lainakonetta sopivilla apuvälineillä voit kysyä Näkövammaisten liitosta. Tiedonhallintapalvelut pyrkivät lainaamaan tietokoneen ylioppilaskirjoituksiin ja valintakokeisiin osallistuville näkövammaisille.

Lisätietoja

Joitain vuosia sitten on julkaistu suositus esteettömistä valintakokeista. Vaikka suositus on suunnattu korkeakouluille, sitä voi soveltaa myös muihin koulutuksiin. Suositus on luettavissa sivulla http://www.esok.fi/esok-hanke/suositukset .

Myös ylioppilastutkintolautakunnan määräyksiä ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyiksi voi käyttää ohjeena. Määräykset ovat sivulla https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet ja sieltä kohta Sairauden, vamman tai puoltolauseen huomioonottaminen ylioppilastutkinnossa.

Näkövammaisten liitossa lisätietoja saat koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokolta sähköpostilla sari.kokko@nkl.fi tai puhelimitse 050 401 5802.