Aluesihteeritiedote, helmikuu 2014
Omais­hoi­ta­jien jak­sa­mi­sen tu­ke­mi­nen

Omaishoito on näkövammaispiireissäkin tuttu käsite.

Virallisesti omaishoidolla tarkoitetaan sitä, kun kunta tukee rahallisesti sairaan, vanhuksen tai vammaisen henkilön kotona tapahtuvaa hoitoa. Omaishoidon tuki on kunnan määrärahasidonnainen palvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan. Omaishoitajana voi toimia omainen tai joku muu hoidettavan läheinen henkilö. Kunta ja hoitaja tekevät hoidosta sopimuksen, jonka liitteeksi laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon tuki koostuu hoitajan palkkiosta ja vapaasta sekä muusta hoidon tueksi saatavasta kunnallisesta palvelusta, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Vaativaa hoitotyötä tekevällä omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa. Kunta huolehtii hoidon järjestämisestä lakisääteisen vapaan ajaksi. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito voidaan järjestää toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Sijaishoitajan avulla toteutettava hoito järjestetään hoidettavan henkilön kotona.

Kelan kuntoutusta omaishoitajille

Kela järjestää omaishoitajille kuntoutuskursseja, joiden tarkoituksena on tukea omaishoitajan toimintakykyä ja kohentaa elämänlaatua. Kuntoutuskursseilla omaishoitajaa ohjataan löytämään keinoja oman kunnon ylläpitämiseen sekä välineitä oman jaksamisen tueksi. Kuntoutuskursseja järjestetään sekä yksilö- että parikursseina. Parikurssille osallistuvat omaishoitajat ja hoidettavat läheiset yhdessä. Kuntoutuskurssit kestävät 15 vuorokautta ja ne on jaksotettu kolmeen 5 vuorokauden jaksoon, jotka pidetään vuoden sisällä. Kurssiohjelma määräytyy osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan, mutta suurin osa toiminnasta on ryhmämuotoista.

Kuntoutusjaksot ovat alueellisia ja omaishoitaja voi hakeutua vain oman alueensa kursseille. Kurssille haetaan Kelan kuntoutuslomakkeella KU132. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan omaishoitajasta B-lausunto, jossa lääkäri ottaa kantaa kuntoutustarpeesta ja omaishoitotilanteesta. Mikäli haetaan parikurssille yhdessä hoidettavan kanssa, on lausunnossa lisäksi oltava maininta hoidettavan osallistumisesta kuntoutukseen yhdessä omaishoitajan kanssa. Parikurssille tarvitaan myös hoidettavan terveydentilasta ja toimintakyvystä joko hoitotiivistelmä/potilaskertomus tai kotisairaanhoidon hoito- ja palvelusuunnitelma. Hakemus liitteineen toimitetaan Kelaan. Kela tekee kuntoutuspäätöksen, jonka toimittaa postitse kuntoutujalle.

Tuettuja lomia omaishoitajille

Omaishoitajille on suunnattu omia lomia, jotka tuovat pienen tauon arkeen. Omaishoitajat ja läheiset liiton kautta haettaville lomille kootaan yhteen samankaltaisessa tilanteessa olevia tai samoista asioista kiinnostuneita omaishoitajia. Osa lomista on tarkoitettu omaishoitajille ja apua tarvitsevilla läheiselle yhdessä, osa pelkästään omaishoitajille. Lomat toteutetaan yhdessä lomajärjestöjen kanssa ja ne ovat RAY:n tukemia. Lisätietoa omaishoitajien lomista p.020 7806 533 tai www.omaishoitajat.fi.

Punaisen Ristin tukitoimintaa omaishoitajille

Suomen Punainen Risti antaa apua ja tukea vaikeassa elämäntilanteessa oleville vanhuksen, vammaisen lapsen tai pitkäaikaissairaan omaishoitajille ja heidän perheilleen. Omaishoitajien tukitoiminnan tavoitteena on edistää ja vahvistaa omaishoitajien terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. SPR tarjoaa omaishoitajille monipuolista ohjausta, käytännön neuvontaa, henkistä tukea, terveyteen, sosiaalietuuksiin ja hyvinvointiin liittyvää koulutusta sekä vapaaehtoisten toteuttamaa virkistys- ja ryhmätoimintaa. Toimintaa on tarjolla seuraavilla alueilla:
  • Helsingin ja Uudenmaan piiri (Mäntsälä, Tuusula, Keski-Helsinki, Rajamäki)
  • Länsi-Suomen piiri(Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi, Karstula, Äänekoski, Laukaa, Konnevesi)
  • Varsinais-Suomen piiri(Paimio, Piikkiö, Lieto, Kaarina, Naantali, Sauvo-Karuna, Maaria-Turku)
  • Kaakkois-Suomen piiri (Mikkeli, Ristiina, Mäntyharju, Haukivuori, Iitti)
  • Satakunnan piiri (Harjavalta, Kokemäki, Sastamala, Eurajoki, Ikaalinen, Lavia, Kiikoinen, Karvia, Eura, Säkylä-Köyliö, Punkalaidun)
  • Savo-Karjalan piiri(Siilinjärvi, Lapinlahti, Nilsiä, Varpaisjärvi, Kuopio, Sonkajärvi)
  • Turunmaan piiri (Parainen, Kemiön saari)
  • Hämeen piiri (Lahti, Asikkala)

Lähteet

  • Lomaopas 2014 Omaishoitajien lomat ja kuntoutuskurssit