Oi­keuk­sien­val­von­nan asian­tun­ti­ja apu­na­si

OIKEUKSIENVALVONNAN KUUKAUSITIEDOTE lokakuu 2018

laatinut: oikeuksienvalvonnan asiantuntija Tapio Tiilikainen

Asiantuntijat työskentelevät alueellisesti

Näkövammaisten liitolla on 11 oikeuksienvalvonnan asiantuntijaa kattavasti ympäri Suomea. Osa toimii jonkin erityisalueen valtakunnallisena asiantuntijana eri nimikkeellä, mutta silti omalla alueellaan oikeuksienvalvonnan asiantuntijana. Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat eli entiset aluesihteerit ovat näkövammaisten sosiaaliturvan, kuntoutuksen ja palveluiden asiantuntijoita alueellaan.

Työ on puhelin- ja sähköpostineuvontaa sekä asiakastapaamisia, kotikäyntejä, viranomaiskontakteja ja erilaisten koulutustilaisuuksien järjestämistä sekä yhteistyötä eri näkövammaistyöntekijöiden sekä näkövammaisyhdistysten sekä muiden järjestöjen kanssa. Työhön kuuluu keskeisten lakien, säädösten ja niiden soveltamiskäytännön seuraaminen sekä tiedottaminen asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Missä asioisa asiantuntija auttaa?

Oikeuksien valvonnan asiantuntija on apunasi palvelujen ja tukitoimien hakemisessa. Tarvittaessa hän osallistuu palvelusuunnitelman laatimiseen tai muihin tilannetta koskeviin neuvotteluihin. Mikäli olet saanut epäoikeudenmukaisen päätöksen, saat apua tarvittaessa myös oikaisuvaatimuksen, valituksen tai kantelun tekemisessä.

Oikeuksienvalvonnan asiantuntijan palvelut ovat maksuttomia kaikille näkövammaisille ja heidän omaisilleen eivätkä edellytä näkövammaisyhdistyksen jäsenyyttä.

Yhteystiedot

Toimipisteet sijaitsevat Rovaniemellä, Oulussa, Vaasassa, Kuopiossa, Joensuussa, Jyväskylässä, Tampereella, Imatralla, Turussa ja Helsingissä.

Oikeuksienvalvonnan asiantuntijoiden yhteystiedot saat Näkövammaisten liiton puhelinvaihteesta p. (09) 396 041

tai liiton verkkosivuilta