Kun­ta­vaa­lit 2017 ja ää­nes­tä­mi­nen

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan 9.4.2017, huhtikuun toisena sunnuntaina.  Ennakkoäänestysaika on Suomessa 29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-1.4.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Kuntavaaleissa valittavat kuntien ja kaupunkien valtuustot päättävät kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palvelujen järjestämisestä. Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Toimivaltansa valtuusto saa kuntalaisilta.

Näkövammaisten liiton kuntavaaliteesit vuonna 2017 ovat "Oppioikeus jokaisella", "Saavutettavat sähköiset palvelut", "Työ- tärkeä osa elämää", "Oikeus osallistua" sekä "Ei pidä unohtaa vammaisjärjestöjä eikä vammaisneuvostoja".

Ehdokaslistat Daisyna

Oikeusministeriö tuottaa kuntavaalien ehdokasluettelot näkövammaisille saavutettavassa muodossa. Ehdokasluettelot  julkaistaan sähköisessä muodossa ja Daisy-tallenteena.

Oikeusministeriön palvelunumero

Oikeusministeriöllä on äänestäjiä varten maksuton palvelunumero 0800 9 4770 (suomenkielisille) ja 0800 9 4771 (ruotsinkielisille). Äänestäjä voi tiedustella numerosta ennakkoäänestyspaikkojen osoitteita ja aukioloaikoja.

Äänestäminen

Kuntavaaleissa voi äänestää joko vaalipäivänä tai ennakkoon ennakkoäänestysaikana. Ennakkoäänestys voidaan toimittaa tietyin edellytyksin myös kotiäänestyksenä. Äänioikeus on siinä kunnassa, joka on äänestäjän kotikunta väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan 51. päivänä ennen vaalipäivää päivän päättyessä, toisin sanoen siinä kunnassa, joka on kotikunta 17.2.2017.

Ota mukaasi äänestyspaikalle ehdottomasti henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos sinulla ei ole tällaista, voit saada lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annetun henkilökortin. Ota mukaasi myös kotiisi tullut ilmoituskortti. Ilmoituskortti ei ole pakollinen, mutta se nopeuttaa äänestämistä.

Ennakkoon voit äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Mikäli äänestät jonkun muun vaalipiirin alueella kuin sen, missä olet äänioikeutettu, voit pyytää nähtäväksesi oman vaalipiirisi ehdokaslistojen yhdistelmän. Erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa voivat äänestää vain tietyt henkilöt (esim. sairaaloissa potilaat ja vankiloissa vangit). Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi eli siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty ilmoituskorttiin.

Merkitse äänestyslippuun mahdollisimman selvästi sen ehdokkaan numero, jolle äänesi haluat antaa. Älä kirjoita äänestyslippuun mitään muuta. Älä korjaile numeroita. Tarvittaessa vedä epäselvä numero yli ja tee uusi tai pyydä kokonaan uusi äänestyslippu. Jos et ole varma kyvystäsi tehdä selviä numeroita, käytä vaaliavustajaa.

Vaaliavustaja

Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa avustajaa.

Henkilö, jonka kyky tehdä äänestysmerkintä on oleellisesti heikentynyt, saa käyttää äänestysmerkinnän tekemisessä apuna valitsemaansa avustajaa. Halutessasi voit ottaa mukaasi oman vaaliavustajan. Jokaisella äänestyspaikalla tulee olla saapuvilla myös vaalilautakunnan nimeämä vaaliavustaja, joka äänestäjän pyynnöstä avustaa häntä merkinnän tekemisessä äänestyslippuun.

Henkilö, joka on ehdokkaana asianomaisissa vaaleissa, ei saa olla vaaliavustaja eikä äänestäjän valitsemana avustajana. Avustaja on velvollinen tunnollisesti täyttämään äänestäjän osoitukset sekä pitämään salassa äänestyksen yhteydessä saamansa tiedot.

Kotiäänestys (Ilmoittautumisaika päättynyt)

Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Mikäli henkilö voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä. Kotiäänestys järjestetään vain äänestäjän kotikunnassa.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan äänestäjän kotikunnan keskusvaalilautakunnalle, jonka osoite ja puhelinnumero ovat äänioikeutetulle saapuneessa ilmoituskortissa. Ilmoittautuminen tehdään joko puhelimitse tai kirjallisesti. Ilmoittautua voi myös sähköpostin tai telefaksin välityksellä. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toinen henkilö, esimerkiksi lähiomainen.

Ilmoittautuminen toimitetaan kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen on oltava perillä viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen kello 16. Kirjallisia lomakkeita saa keskusvaalilautakunnalta tai verkosta (www.vaalit.fi vaalilomake nro 14, kotiäänestyslomake).

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana. Kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Äänestäjälle ilmoitetaan kirjeitse tai puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestystä.

Lähteet