Toukokuu 2013
Kul­je­tus­pal­ve­luis­ta ly­hyes­ti

Tässä tiedotteessa kerrotaan mm. vaikeavammaisten kuljetuspalvelusta, Kelan korvaamista kuljetuksista sekä sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu ja saattajapalvelu on myönnettävä henkilölle, joka vammasta tai sairaudesta johtuen ei kykene käyttämään julkista liikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Oikeus koskee vapaa-ajan, asiointi yms. matkoja, joihin ei ole mahdollista saada korvausta jonkin muun lain perusteella.

Matkoja myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista vapaa-ajan matkaa kuukaudessa asuin- ja lähikunnissa. Tämän lisäksi järjestetään välttämättömät työhön ja opiskelun liittyvät matkat.

Matkoista peritään yleensä maksu, joka saa olla korkeintaan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu. Matkan ennakkoon tilaamisesta ei saa periä ennakkotilausmaksua. Korkein hallinto-oikeus on todennut, ettei matkojen tilaamisesta saa muodostua ylimääräisiä kuluja tilaajalle.

Saattajan tarpeesta on ilmoitettava kuljetuspalvelua haettaessa. Saattajasta ei peritä erillistä maksua.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua haetaan kunnan sosiaalitoimesta.

Kelan korvaamat matkat

Kela korvaa sairaudesta ja kuntoutuksesta aiheutuneet tarpeelliset matkakustannukset. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua ei saa käyttää näihin matkoihin. Kulut korvataan pääsääntöisesti halvimman matkustustavan mukaisina. Korvauksen taksimatkasta voi saada, kun terveydenhuolto on todennut taksin käytön olevan tarpeellista ja siitä on myönnetty todistus (SV 67 tai muu vastaava selvitys). Kelan suorakorvausjärjestelmässä asiakas soittaa suoraan taksien tilauskeskukseen ja maksaa matkasta vain omavastuun. Pitemmillä, usealla matkustustavalla tehdyillä matkoilla, voi omavastuita kertyä useita, joten niistä on haettava korvausta kelasta jälkikäteen 6 kuukauden sisällä. Omavastuu yhdensuuntaisesta matkasta on tänä vuonna 14,25 euroa. Matkakustannusten vuotuinen omavastuu (ns. matkakatto) on 242,25 euroa.

Sosiaalihuoltolain mukaiset matkat

Kunnat järjestävät kuljetuspalvelua myös sosiaalihuoltolain mukaisina kuljetuspalveluina. Näiden matkojen määrän, kohteen ja omavastuun suhteen kunnalla on harkinnan varaa toisin kuin vammaispalvelulain mukaisissa matkoissa. Nämä matkat eivät kuitenkaan saa korvata vaikeavammaisen oikeutta vammaispalvelulain mukaisiin matkoihin.

Palveluliikenne

Useimmissa kunnissa toimii palveluliikennettä, joka korvaa esim. entisiä bussilinjoja ja on erityisesti suunniteltu vanhusten ja erityisryhmien tarpeet huomioivaksi. Liikenne voi olla riippumaton kiinteistä pysäkeistä, reiteistä tai aikatauluista. Liikenteestä käytettävät nimitykset vaihtelevat alueittain, mutta yleisimmin puhutaan palveluliikenteestä tai palvelulinjoista. Palveluliikenne voi soveltua myös näkövammaisille, joten kannattaa selvittää asuinkuntasi palveluliikennetarjonta kunnan palvelupisteistä tai sosiaalitoimesta.

Lisätietoja sosiaalitoimesta, aluesihteeriltä, Kelalta palvelunumerosta 020 692 204 tai Näkövammaisen palveluoppaasta, jota voit tilata omasta paikallisyhdistyksestä tai NKL:stä p.(09) 396041.

Lähteitä: Näkövammaisen palveluopas 2013, Kela